İl listesisini Görüntüle - Türkiye | Yurt Dışı
?(vehbi yalçın )
(?)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Campanula glomerata subsp. hispida (yumak çanı)(9)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
(?)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Scrophularia canina subsp. bicolor (İt Sıracaotu)(6)
vehbi yalçın 1
?
?(vehbi yalçın )
Euphorbia denticulata (Karasütlük)(10)
vehbi yalçın 1
?
?(vehbi yalçın )
Lamium multifidum (Azgüzelce)(1)
vehbi yalçın 1
?
?(vehbi yalçın )
Papaver triniifolium (Titrekızım)(2)
vehbi yalçın 2
?
?(vehbi yalçın )
(?)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Belirlenemeyen tür(1521)
vehbi yalçın 1
?
?(vehbi yalçın )
Melilotus officinalis (kokulu yonca)(14)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Belirlenemeyen tür(1521)
vehbi yalçın 1
?
?(vehbi yalçın )
Ruta suaveolens (Taş Sedefotu)(2)
vehbi yalçın 3
?
?(vehbi yalçın )
Linaria corifolia (Tarla nevruzotu)(8)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Erodium ciconium(5)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Stachys iberica (Tok deliçay)(2)
vehbi yalçın 1
?
stachys laetivirens ?(vehbi yalçın )
(?)
vehbi yalçın 1
?(vehbi yalçın )
Iris germanica (Gök Süsen)(10)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Anagallis arvensis var. arvensis (farekulağı)(31)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Colchicum szovitsii subsp. szovitsii (Katır çiğdemi)(8)
vehbi yalçın 0
?
?(vehbi yalçın )
Corydalis nariniana (Ak Kazgagası)(2)
vehbi yalçın 0
?