Portfolyo - Umut Güngör

Umut Güngör avatarı
Tespit toplamı :554 Türü saptanmış tespit sayısı : 527 Tespit ettiği tur sayısı : 469
Yaptığı Yorum Sayısı : 132 Gelen Yorum Sayısı : 169
E-posta Gönder Hakkımda :
  • 2628
  • 0
Son Tespit
En Yüksek Puanlı T.
kuyrukkakan(Umut Güngör)
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan)(90)
Umut Güngör0
3.3
Kaya kartalı(Umut Güngör)
Aquila chrysaetos (Kaya Kartalı)(24)
Umut Güngör3
26.4
SKP: 4139


kuyrukkakan(Umut Güngör)
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan)(90)
Umut Güngör0
3.3
Yabandomuzu(Umut Güngör)
Yabandomuzu (Sus scrofa )(17)
Umut Güngör2
3.2
kocabaş(Umut Güngör)
Coccothraustes coccothraustes (Kocabaş)(25)
Umut Güngör3
3.2
Orman(Umut Güngör)
Tringa glareola (Orman Düdükçünü)(41)
Umut Güngör0
3
İshak(Umut Güngör)
Otus scops (İshakkuşu)(25)
Umut Güngör0
3.3
ağaç(Umut Güngör)
Hyla arborea (Ağaç Kurbağası)(20)
Umut Güngör1
Sumaymunu(Umut Güngör)
Sumaymunu (Myocastor coypus)(7)
Umut Güngör0
3.3
sarı mukallit(Umut Güngör)
Hippolais icterina (Sarı Mukallit)(7)
Umut Güngör0
bozkır (Umut Güngör)
Aquila nipalensis (Bozkır Kartalı)(12)
Umut Güngör0
3
İparhan(Umut Güngör)
İparhan (Melitaea cinxia)(41)
Umut Güngör0
Boz doğan(Umut Güngör)
Falco columbarius (Boz Doğan)(13)
Umut Güngör0
altıngöz(Umut Güngör)
Bucephala clangula (Altıngöz)(12)
Umut Güngör0
Küçük Balaban(Umut Güngör)
Ixobrychus minutus (Küçük Balaban)(33)
Umut Güngör0
???(Umut Güngör)
Acherontia atropos(6)
Umut Güngör0
??(Umut Güngör)
(?)
Umut Güngör0
Boz kaz(Umut Güngör)
Anser anser (Boz Kaz)(16)
Umut Güngör0
Çulluk(Umut Güngör)
Scolopax rusticola (Çulluk)(9)
Umut Güngör2
Kulaklı (Umut Güngör)
Podiceps auritus (Kulaklı Batağan)(11)
Umut Güngör2
3.5
Küçük martı(Umut Güngör)
Hydrocoloeus minutus (Küçük Martı)(23)
Umut Güngör0
boz(Umut Güngör)
Phylloscopus orientalis (Boz Çıvgın)(10)
Umut Güngör0