Ekipman Bilgileri - Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
50.4
(?)
13.2
Cricetulus migratorius (Cüce Avurtlak)(3)
12.6
Onosma gigantea (Koca Emcek)(5)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
Geranium tuberosum (Çakmuz)(25)
(?)
(?)
Heliothis peltigera(35)
Geranium lucidum (Dakkaotu)(16)
(?)
Teucrium multicaule(4)
(?)
3
(?)
Carpocoris mediterraneus(86)
Zygaena filipendulae(39)
Ophrys apifera (Arı salebi)(16)
(?)
Gynandriris sisyrinchium (Keklikçiğdemi)(22)
2.8