Ekipman Bilgileri - Canon EF 400mm f/2.8L USM

Cinclus cinclus (Derekuşu)(1)
41
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
23.4
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(3)
18
Carpodacus erythrinus (Çütre)(34)
3.8
Alaudala rufescens (Çorak Toygarı)(15)
Caprimulgus europaeus (Çobanaldatan)(21)
5
Perdix perdix (Çilkeklik)(10)
Phylloscopus collybita (Çıvgın)(57)
Sylvia nisoria (Çizgili Ötleğen)(26)
3.5
Loxia curvirostra (Çaprazgaga)(27)
Plegadis falcinellus (Çeltikçi)(50)
Troglodytes troglodytes (Çitkuşu)(42)
3.2
Limosa limosa (Çamurçulluğu)(33)
Anas crecca (Çamurcun)(38)
Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(47)
3.3
Acrocephalus palustris (Çalı Kamışçını)(8)
Regulus regulus (Çalıkuşu)(23)
Periparus ater (Çam Baştankarası)(40)
3
Scilla ingridiae (Ala Sümbül)(9)
7
Prunella collaris (Büyük Dağbülbülü)(13)
Accipiter gentilis (Çakırkuşu)(18)
Acrocephalus arundinaceus (Büyük Kamışçın)(40)
3
Luscinia megarhynchos (Bülbül)(32)