Ekipman Bilgileri - Canon EF 400mm f/5.6L USM

Terathopius ecaudatus (Cambaz Kartal)(1)
173.9
Otis tarda (Toy)(2)
153.6
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
Anas crecca (Çamurcun)(38)
(?)
(?)
(?)
3.2
(?)
3
Gallinago media (Büyük Suçulluğu)(4)
3.8
(?)
3
Smilax aspera (gıcır dikeni)(15)
Corvus monedula (Küçük Karga)(38)
Circus aeruginosus (Saz Delicesi)(85)
Alcea digitata (Boylu hatmi)(4)
Sylvia borin (Boz Ötleğen)(17)
Chlidonias hybrida (Bıyıklı Denizkırlangıcı)(32)
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(75)
Seyit (Arethusana arethusa)(29)
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(123)
7
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(104)
3
Neophron percnopterus (Küçük Akbaba)(60)
Accipiter nisus (Atmaca)(39)
4
Passer montanus (Ağaç Serçesi)(40)