Ekipman Bilgileri - Canon EF 400mm f/5.6L USM

Terathopius ecaudatus (Cambaz Kartal)(1)
173.9
Otis tarda (Toy)(2)
158.4
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
Emberiza buchanani (Doğu Kirazkuşu)(3)
Yabani Tavşan (Lepus europaeus)(24)
(?)
Saxicola rubicola (Taşkuşu)(81)
Saxicola rubicola (Taşkuşu)(81)
3
Falco subbuteo (Delice Doğan)(29)
4.5
Galerida cristata (Tepeli Toygar)(68)
7
Motacilla cinerea (Dağ Kuyruksallayanı)(41)
Galerida cristata (Tepeli Toygar)(68)
Turdus merula (Karatavuk)(46)
3
Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen)(32)
3
Dikenli Keler (Stellagama stellio)(87)
Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu)(42)
3
Motacilla flava (Sarı Kuyruksallayan)(62)
3
Tachybaptus ruficollis (Küçük Batağan)(39)
3
Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl)(61)
3
Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı)(43)
3
Cettia cetti (Kamışbülbülü)(24)
3
Luscinia svecica (Mavigerdan)(31)
3.2
Luscinia svecica (Mavigerdan)(31)
3