Ekipman Bilgileri - Canon EF 400mm f/5.6L USM

Terathopius ecaudatus (Cambaz Kartal)(1)
169.2
Otis tarda (Toy)(2)
148.8
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
Typha domingensis (Şeytanmumu)(3)
Panurus biarmicus (Bıyıklı Baştankara)(49)
Coturnix coturnix (Bıldırcın)(15)
Poecile lugubris (Akyanaklı Baştankara)(18)
Sylvia nisoria (Çizgili Ötleğen)(21)
6.6
Anthus pratensis (Çayır İncirkuşu)(17)
6.4
Lullula arborea (Orman Toygarı)(32)
3
Belirlenemeyen tür(437)
Pluvialis squatarola (Gümüş Yağmurcun)(23)
3.2
(?)
Belirlenemeyen tür(437)
Corvus corax (Kuzgun)(18)
3.2
Prunella modularis (Dağbülbülü)(16)
Regulus regulus (Çalıkuşu)(20)
3.3
Petronia petronia (Kaya Serçesi)(26)
Recurvirostra avosetta (Kılıçgaga)(17)
3.2
Sarcopoterium spinosum (Abdestbozan)(10)
Sonchus asper subsp. glaucescens (Gevirtlek)(15)
Olea europaea subsp. europaea (Zeytin)(10)
Euphorbia rigida (Sütleğen)(13)