Ekipman Bilgileri - Canon EF 400mm f/5.6L USM

Terathopius ecaudatus (Cambaz Kartal)(1)
173.9
Otis tarda (Toy)(2)
153.6
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
Anser albifrons (Sakarca)(11)
3.8
Pluvialis apricaria (Altın Yağmurcun)(29)
(?)
(?)
Lanius senator (Kızılbaşlı Örümcekkuşu)(32)
Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı)(38)
16.5
Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen)(37)
Fringilla montifringilla (Dağ İspinozu)(28)
(?)
Sitta europaea (Sıvacı)(29)
3.3
Phalacrocorax carbo (Karabatak)(40)
Grus grus (Turna)(40)
Merops apiaster (Arıkuşu)(66)
9.9
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(40)
Passer hispaniolensis (Söğüt Serçesi)(38)
6.6
Psittacula krameri (Yeşil Papağan)(17)
Sturnus vulgaris (Sığırcık)(55)
3.2
Monticola solitarius (Gökardıç)(25)
Arenaria interpres (Taşçeviren)(38)
3
(?)