Ekipman Bilgileri - Canon EF 400mm f/5.6L USM

Terathopius ecaudatus (Cambaz Kartal)(1)
173.9
Otis tarda (Toy)(2)
158.4
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
Merops apiaster (Arıkuşu)(76)
6.8
Anthus cervinus (Kızılgerdanlı İncirkuşu)(21)
3
Pluvialis apricaria (Altın Yağmurcun)(32)
3.5
Numenius arquata (Kervançulluğu)(24)
8.6
Fulica atra (Sakarmeke)(55)
Phylloscopus collybita (Çıvgın)(60)
4.2
Sultan (Danaus chrysippus)(67)
3.2
Typha domingensis (Şeytanmumu)(6)
Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl)(60)
Regulus regulus (Çalıkuşu)(23)
6
Asio otus (Kulaklı Orman Baykuşu)(43)
Anas crecca (Çamurcun)(40)
(?)
Smilax excelsa (dikenucu)(20)
(?)
3.2
(?)
3
Gallinago media (Büyük Suçulluğu)(4)
3.8
(?)
3
Smilax aspera (gıcır dikeni)(15)
Corvus monedula (Küçük Karga)(41)