Ekipman Bilgileri - Canon EF 500mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
196.8
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(3)
42.3
Cucumis melo (Kavun)(3)
Elanus caeruleus (Ak Çaylak)(9)
7.6
Melilotus albus (Ak Taşyoncası)(7)
Scabiosa columbaria subsp. columbaria var. intermedia (Uyuzotu)(1)
Hedysarum varium subsp. varium (Batalak)(4)
Azolla filiculoides (kızıl eğrelti)(3)
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan)(78)
14.4
Pulicaria dysenterica (yaraotu)(17)
Mergus serrator (Tarakdiş)(16)
Alectoris chukar (Kınalı Keklik)(22)
3.8
Berberis vulgaris (kızılkaramuk)(2)
Artemisia verlotiorum (Laz Yavşanı)(1)
Ilex colchica (Işılgan)(4)
(?)
2.8
(?)
Milvus migrans (Kara Çaylak)(31)
Anser albifrons (Sakarca)(10)
6.8
Phylloscopus nitidus (Yeşil Çıvgın)(5)
Aeshna mixta (Göçmen Avcı Yusufçuk)(7)
3.3
Anas platyrhynchos (Yeşilbaş)(30)
4