Ekipman Bilgileri - Canon EF 500mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
196.8
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(3)
42.3
Pica pica (Saksağan)(27)
3.2
Jynx torquilla (Boyunçeviren)(26)
Otus brucei (Çizgili İshakkuşu)(6)
12.6
Chloris chloris (Florya)(43)
8
Musa acuminata subsp. acuminata (Muz)(3)
Sylvia rueppelli (Karaboğazlı Ötleğen)(20)
6.8
Gavia arctica (Karagerdanlı Dalgıç)(25)
3.2
Anthus hodgsoni (Yeşilsırtlı İncirkuşu)(1)
4.5
Zapornia pusilla (Küçük Suyelvesi)(5)
Gavia arctica (Karagerdanlı Dalgıç)(25)
3.2
Cyanistes caeruleus (Mavi Baştankara)(43)
3.3
Abies cilicica subsp. cilicica (Toros Göknarı)(5)
Calidris alpina (Karakarınlı Kumkuşu)(31)
7.4
Cucumis melo (Kavun)(3)
Elanus caeruleus (Ak Çaylak)(9)
7.6
Melilotus albus (Ak Taşyoncası)(9)
Scabiosa columbaria subsp. columbaria var. intermedia (Uyuzotu)(1)
Hedysarum varium subsp. varium (Batalak)(6)
Azolla filiculoides (kızıl eğrelti)(3)
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan)(84)
14.4