Ekipman Bilgileri - Canon EF 500mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
206.8
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(3)
42.3
Fringilla coelebs (İspinoz)(75)
7
Eremophila alpestris (Kulaklı Toygar)(37)
Güney Kızılmeleği (Hipparchia aristaeus)(33)
Vulpes vulpes (Tilki)(47)
8.2
Graphosoma semipunctatum(34)
Merops apiaster (Arıkuşu)(76)
3
Rumex pulcher (Ekşilik)(3)
Beneklibakırgüzeli (Lycaena phlaeas)(118)
Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu)(42)
3.7
Plectrophenax nivalis (Alaca Kirazkuşu)(7)
13.5
Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını)(34)
3
Charadrius dubius (Halkalı Küçük Yağmurkuşu)(51)
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(43)
3.2
Turdus merula (Karatavuk)(46)
9.9
Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu)(30)
Doğu Avrupa Kirpisi (Erinaceus roumanicus)(8)
Rallus aquaticus (Sukılavuzu)(16)
3.2
Dryobates minor (Küçük Ağaçkakan)(19)
3
Remiz pendulinus (Çulhakuşu)(36)
3.3
Phoenicurus phoenicurus (Kızılkuyruk)(43)
3