Ekipman Bilgileri - Canon EF 500mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
197.4
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(3)
42.3
Vanellus cinereus (Gribaşlı Kızkuşu)(3)
2.8
Gallinula chloropus (Sutavuğu)(34)
3.5
Tringa nebularia (Yeşilbacak)(25)
2.3
Zapornia parva (Bataklık Suyelvesi)(25)
3
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(69)
5.4
Apis mellifera(32)
6.6
Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı)(40)
3
Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl)(54)
Circus aeruginosus (Saz Delicesi)(82)
3.2
Saxicola rubicola (Taşkuşu)(68)
3.3
Sturnus vulgaris (Sığırcık)(54)
3
Corvus corax (Kuzgun)(23)
14
Calidris ferruginea (Kızıl Kumkuşu)(23)
9.9
Pica pica (Saksağan)(28)
Toros Yersincabı (Spermophilus taurensis)(3)
15.2
Neophron percnopterus (Küçük Akbaba)(57)
9.9
Aegypius monachus (Kara Akbaba)(34)
7.8
Haliaeetus albicilla (Akkuyruklu Kartal)(29)
3.7
Tringa totanus (Kızılbacak)(29)
3
Charadrius hiaticula (Halkalı Yağmurkuşu)(23)
3