Ekipman Bilgileri - Canon EF 500mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
197.4
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(3)
42.3
Turdus merula (Karatavuk)(42)
9.9
Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu)(27)
(?)
Rallus aquaticus (Sukılavuzu)(16)
3.2
Dryobates minor (Küçük Ağaçkakan)(18)
3
Remiz pendulinus (Çulhakuşu)(34)
3.3
Phoenicurus phoenicurus (Kızılkuyruk)(38)
3
Turdus viscivorus (Ökse Ardıcı)(31)
Galerida cristata (Tepeli Toygar)(60)
4
Tringa totanus (Kızılbacak)(33)
3
Ammoperdix griseogularis (Kum Kekliği)(15)
3.8
Yabani Tavşan (Lepus europaeus)(22)
3.7
Erithacus rubecula (Kızılgerdan)(70)
3.3
Chloris chloris (Florya)(49)
3.2
Fringilla coelebs (İspinoz)(69)
3.3
Ptyonoprogne rupestris (Kaya Kırlangıcı)(19)
6.6
Circus aeruginosus (Saz Delicesi)(84)
14.4
Riparia riparia (Kum Kırlangıcı)(20)
9.6
Sarı Yılan (Elaphe sauromates)(12)
7.6
(?)