Ekipman Bilgileri - Canon EF 500mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
197.4
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(3)
42.3
(?)
3.3
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(11)
12.3
Tilki (Vulpes vulpes )(37)
12.8
Garrulus glandarius (Alakarga)(40)
3.2
Podiceps cristatus (Bahri)(53)
3.2
Anas crecca (Çamurcun)(31)
9.3
Passer domesticus (Serçe)(53)
3.2
Calidris canutus (Büyük Kumkuşu)(18)
5.6
Phoenicoparrus minor (Küçük Flamingo)(8)
19
Regulus regulus (Çalıkuşu)(21)
6.8
Calonectris diomedea (Boz Yelkovan)(7)
7.6
Emberiza calandra (Tarla Kirazkuşu)(56)
4.6
Buteo buteo (Şahin)(99)
3.3
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(68)
6.8
Hatay Kertenkelesi (Phoenicolacerta laevis)(16)
2.8
Troglodytes troglodytes (Çitkuşu)(35)
3.3
Acrocephalus arundinaceus (Büyük Kamışçın)(37)
3.3
Alaudala rufescens (Çorak Toygarı)(14)
3.2
Upupa epops (İbibik)(50)
3.3
Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(41)