Ekipman Bilgileri - Canon EF 500mm f/4L IS USM

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
202.1
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(3)
42.3
Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu)(38)
3.7
Plectrophenax nivalis (Alaca Kirazkuşu)(7)
13.5
Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını)(34)
3
Charadrius dubius (Halkalı Küçük Yağmurkuşu)(48)
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(42)
3.2
Turdus merula (Karatavuk)(42)
9.9
Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu)(28)
Doğu Avrupa Kirpisi (Erinaceus roumanicus)(8)
Rallus aquaticus (Sukılavuzu)(16)
3.2
Dryobates minor (Küçük Ağaçkakan)(19)
3
Remiz pendulinus (Çulhakuşu)(34)
3.3
Phoenicurus phoenicurus (Kızılkuyruk)(40)
3
Turdus viscivorus (Ökse Ardıcı)(31)
Galerida cristata (Tepeli Toygar)(61)
4
Tringa totanus (Kızılbacak)(34)
3
Ammoperdix griseogularis (Kum Kekliği)(15)
3.8
Yabani Tavşan (Lepus europaeus)(22)
3.7
Erithacus rubecula (Kızılgerdan)(71)
3.3
Chloris chloris (Florya)(49)
3.2
Fringilla coelebs (İspinoz)(70)
3.3