Ekipman Bilgileri - Canon EF 600mm f4L IS II USM

Somateria mollissima (Pufla)(1)
46
Cyanistes caeruleus (Mavi Baştankara)(2)
44
Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra)(3)
38.4
Rhus coriaria (Sumak)(9)
Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen)(39)
4
Porphyrio alleni (Küçük Sazhorozu)(2)
24
Fulica atra (Sakarmeke)(53)
3
Tringa glareola (Orman Düdükçünü)(44)
4
Thalasseus bengalensis (Tepeli Denizkırlangıcı)(3)
Larus marinus (Büyük Karasırtlı Martı)(16)
Gyps fulvus (Kızıl Akbaba)(28)
4
Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra)(2)
38.4
Motacilla flava (Sarı Kuyruksallayan)(59)
Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı)(40)
Mustela nivalis (Gelincik)(28)
6.6
Acacia saligna (Kıbrıs Akasyası)(11)
Dikenkelebeği (Vanessa cardui)(107)
3
Urtica pilulifera (Dalağan)(6)
Ranunculus muricatus (kutsaldefne)(2)
Oklukirpi (Hystrix indica)(2)
14.4
Ficedula hypoleuca (Kara Sinekkapan)(24)
3
Emberiza pusilla (Küçük Kirazkuşu)(2)
3.8
Ichthyaetus ichthyaetus (Büyük Karabaş Martı)(19)
7