Ekipman Bilgileri - Canon EF 600mm f4L IS II USM

Somateria mollissima (Pufla)(1)
46
Cyanistes caeruleus (Mavi Baştankara)(2)
44
Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra)(3)
38.4
(?)
Coriandrum sativum (Kişniş)(2)
Phoenix theophrasti(1)
Rhus coriaria (Sumak)(9)
Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen)(39)
4
Porphyrio alleni (Küçük Sazhorozu)(2)
24
Fulica atra (Sakarmeke)(53)
3
Tringa glareola (Orman Düdükçünü)(45)
4
Thalasseus bengalensis (Tepeli Denizkırlangıcı)(3)
Larus marinus (Büyük Karasırtlı Martı)(16)
Gyps fulvus (Kızıl Akbaba)(28)
4
Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra)(2)
38.4
Motacilla flava (Sarı Kuyruksallayan)(59)
Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı)(40)
Mustela nivalis (Gelincik)(29)
6.6
Acacia saligna (Kıbrıs Akasyası)(11)
Dikenkelebeği (Vanessa cardui)(109)
3
Urtica pilulifera (Dalağan)(7)
Ranunculus muricatus (kutsaldefne)(2)
Oklukirpi (Hystrix indica)(2)
14.4