Ekipman Bilgileri - Canon EF 600mm f/4L IS USM

Jynx torquilla (Boyunçeviren)(1)
61.5
İncikefali Balığı (Alburnus tarichi )(2)
58.5
Calidris melanotos (Çizgili Kumkuşu)(3)
49.5
Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını)(34)
3
Aythya fuligula (Tepeli Patka)(36)
6.6
Calidris pugnax (Dövüşkenkuş)(34)
4.5
Sitta europaea (Sıvacı)(31)
4.2
Tichodroma muraria (Duvar Tırmaşıkkuşu)(13)
4.8
Falco tinnunculus (Kerkenez)(48)
4
Falco naumanni (Küçük Kerkenez)(38)
4
Sitta krueperi (Anadolu Sıvacısı)(23)
4
Sitta neumayer (Kaya Sıvacısı)(42)
4
Serinus serinus (Küçük İskete)(27)
4
Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen)(31)
Streptopelia turtur (Üveyik)(30)
3.5
Linaria flavirostris (Sarıgagalı Ketenkuşu)(9)
4
Turdus pilaris (Tarla Ardıcı)(15)
3.3
Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(47)
3.3
Saxicola rubicola (Taşkuşu)(72)
Aythya ferina (Elmabaş Patka)(36)
7
Sylvia conspicillata (Bozkır Ötleğeni)(10)
8.2
Vanellus spinosus (Mahmuzlu Kızkuşu)(34)
8.4
Sylvia nisoria (Çizgili Ötleğen)(26)
8.2