Ekipman Bilgileri - Canon EF 600mm f/4L IS USM

İncikefali Balığı (Alburnus tarichi )(1)
58.5
Jynx torquilla (Boyunçeviren)(2)
57.4
Calidris melanotos (Çizgili Kumkuşu)(3)
49.5
Emberiza leucocephalos (Akbaşlı Kirazkuşu)(9)
4
Luscinia luscinia (Benekli Bülbül)(12)
12.4
Circus macrourus (Bozkır Delicesi)(14)
6.2
Calonectris diomedea (Boz Yelkovan)(6)
4.2
Periploca graeca var. vestita(2)
3
Calidris canutus (Büyük Kumkuşu)(17)
6.4
Phasianus colchicus (Sülün)(27)
7.4
Pinus sylvestris var. hamata (sarıçam)(3)
Glareola pratincola (Bataklıkkırlangıcı)(23)
6.6
Sophora alopecuroides var. alopecuroides (acımeyan)(9)
Opuntia ficus-barbarica (Frenkinciri)(11)
2
Podiceps nigricollis (Karaboyunlu Batağan)(42)
2.8
Larus fuscus s.str. (Karasırtlı Martı)(21)
2.3
Larus cachinnans (Hazar Martısı)(22)
3.2
Coracias garrulus (Gökkuzgun)(42)
3.3
Spilopelia senegalensis (Küçük Kumru)(27)
3.3
Circus aeruginosus (Saz Delicesi)(80)
3.3
Bubo bubo (Puhu)(15)
11.7
Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı)(37)
10.2
Rhodopechys sanguinea (Alamecek)(21)
3.3