Ekipman Bilgileri - Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III

Plecotus macrobullaris (Kafkas Uzunkulaklı Yarasası)(1)
30.1
Vulpes vulpes (Tilki)(2)
22.8
Vulpes vulpes (Tilki)(3)
14.8
Primula acaulis (Çuha çiçeği)(25)
Yeşil Kertenkele (Lacerta viridis)(44)
Emberiza melanocephala (Karabaşlı Kirazkuşu)(51)
3.2
Phoenicurus ochruros (Kara Kızılkuyruk)(65)
Ardea purpurea (Erguvani Balıkçıl)(42)
3.3
Picus canus (Küçük Yeşil Ağaçkakan)(11)
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(42)
3.8
Falco eleonorae (Ada Doğanı)(17)
Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı)(40)
Hydroprogne caspia (Hazar Denizkırlangıcı)(16)
3.3
Oenanthe hispanica (Karakulaklı Kuyrukkakan)(45)
Puffinus yelkouan (Yelkovan)(15)
Milvus migrans (Kara Çaylak)(33)
Plegadis falcinellus (Çeltikçi)(50)
Vulpes vulpes (Tilki)(44)
3.5
(?)
Sincap (Sciurus anomalus)(68)
Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu)(104)
Circus cyaneus (Gökçe Delice)(33)
Akdeniz Hanımelikelebeği (Limenitis reducta)(63)