Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1100D

Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(1)
7.6
Oenanthe hispanica (Karakulaklı Kuyrukkakan)(2)
7.4
Phylloscopus sibilatrix (Orman Çıvgını)(3)
6.6
Corvus corax (Kuzgun)(23)
Ardea purpurea (Erguvani Balıkçıl)(42)
3.3
Picus canus (Küçük Yeşil Ağaçkakan)(11)
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(42)
3.8
Falco eleonorae (Ada Doğanı)(17)
Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı)(40)
Hydroprogne caspia (Hazar Denizkırlangıcı)(16)
3.3
Oenanthe hispanica (Karakulaklı Kuyrukkakan)(46)
Puffinus yelkouan (Yelkovan)(15)
Milvus migrans (Kara Çaylak)(33)
Plegadis falcinellus (Çeltikçi)(50)
Vulpes vulpes (Tilki)(45)
3.5
(?)
Sincap (Sciurus anomalus)(69)
Spatula clypeata (Kaşıkgaga)(21)
3.3
Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus)(22)
Circus cyaneus (Gökçe Delice)(33)
Loxia curvirostra (Çaprazgaga)(27)
2.8
Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı)(40)
Oenanthe hispanica (Karakulaklı Kuyrukkakan)(46)
7.4