Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark III

Prinia gracilis (Dikkuyruklu Ötleğen)(1)
42
Aythya fuligula (Tepeli Patka)(2)
38
Halcyon smyrnensis (İzmir Yalıçapkını)(3)
36
Cicada orni(9)
(?)
Argiope bruennichi (Eşekarısı Örümceği)(39)
Numenius arquata (Kervançulluğu)(23)
Emberiza calandra (Tarla Kirazkuşu)(62)
Pluvialis squatarola (Gümüş Yağmurcun)(30)
3.3
Lanius minor (Karaalınlı Örümcekkuşu)(39)
7.4
Ardea alba (Büyük Akbalıkçıl)(37)
6.6
Sitta krueperi (Anadolu Sıvacısı)(23)
8.6
Tadorna ferruginea (Angıt)(49)
17
Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu)(111)
8
Irania gutturalis (Taşbülbülü)(26)
Spermophilus xanthoprymnus (Gelengi, Yersincabı)(43)
3.3
Anthropoides virgo (Telli Turna)(16)
Porzana porzana (Benekli Suyelvesi)(14)
19
Rallus aquaticus (Sukılavuzu)(16)
15.2
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(105)
3.3
Ixobrychus minutus (Küçük Balaban)(35)
10.2
Periparus ater (Çam Baştankarası)(40)
5
Iduna pallida (Ak Mukallit)(25)
11.4