Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark III

Prinia gracilis (Dikkuyruklu Ötleğen)(1)
42
Aythya fuligula (Tepeli Patka)(2)
38
Halcyon smyrnensis (İzmir Yalıçapkını)(3)
36
Luscinia svecica (Mavigerdan)(26)
19
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(76)
3
Grus grus (Turna)(40)
Motacilla flava (Sarı Kuyruksallayan)(59)
12.3
Panurus biarmicus (Bıyıklı Baştankara)(51)
3
Picus canus (Küçük Yeşil Ağaçkakan)(11)
21
Anadolu Yersincabı (Spermophilus xanthoprymnus)(43)
29.6
Oenanthe isabellina (Boz Kuyrukkakan)(40)
Halcyon smyrnensis (İzmir Yalıçapkını)(20)
36
Ixobrychus minutus (Küçük Balaban)(34)
5.2
Phoenicopterus roseus (Flamingo, Allı Turna)(68)
19.2
Tachybaptus ruficollis (Küçük Batağan)(37)
28
Megascolia maculata(27)
12.4
Larus canus (Küçük Gümüş Martı)(37)
11.1
Cettia cetti (Kamışbülbülü)(21)
6.8
Ardea purpurea (Erguvani Balıkçıl)(42)
33.3
Hippolais languida (Dağ Mukallidi)(13)
Aythya ferina (Elmabaş Patka)(36)
4
Falco cherrug (Ulu Doğan)(9)
Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı)(40)
8