Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark IV

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
197.4
Orman Fistosu (Zerynthia cerisyi)(2)
94
Lilium kesselringianum (Kaf Zambağı)(3)
61.6
Aythya fuligula (Tepeli Patka)(36)
6.6
Calidris pugnax (Dövüşkenkuş)(34)
4.5
Sitta europaea (Sıvacı)(31)
4.2
Tichodroma muraria (Duvar Tırmaşıkkuşu)(12)
4.8
Falco tinnunculus (Kerkenez)(48)
4
Falco naumanni (Küçük Kerkenez)(38)
4
Sitta krueperi (Anadolu Sıvacısı)(23)
4
(?)
Sitta neumayer (Kaya Sıvacısı)(42)
4
Serinus serinus (Küçük İskete)(27)
4
Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen)(31)
Streptopelia turtur (Üveyik)(30)
3.5
Thalasseus bengalensis (Tepeli Denizkırlangıcı)(3)
Turdus pilaris (Tarla Ardıcı)(15)
3.3
Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(47)
3.3
Saxicola rubicola (Taşkuşu)(72)
Aythya ferina (Elmabaş Patka)(36)
7
(?)
Calocoris roseomaculatus angularis(26)
Sylvia conspicillata (Bozkır Ötleğeni)(10)
8.2