Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark IV

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
197.4
Orman Fistosu (Zerynthia cerisyi)(2)
94
Lilium kesselringianum (Kaf Zambağı)(3)
61.6
Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını)(34)
3
Aythya fuligula (Tepeli Patka)(36)
6.6
Calidris pugnax (Dövüşkenkuş)(34)
4.5
Sitta europaea (Sıvacı)(31)
4.2
Tichodroma muraria (Duvar Tırmaşıkkuşu)(13)
4.8
Falco tinnunculus (Kerkenez)(48)
4
Falco naumanni (Küçük Kerkenez)(38)
4
Sitta krueperi (Anadolu Sıvacısı)(23)
4
(?)
Sitta neumayer (Kaya Sıvacısı)(42)
4
Serinus serinus (Küçük İskete)(27)
4
Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen)(31)
Streptopelia turtur (Üveyik)(30)
3.5
Thalasseus bengalensis (Tepeli Denizkırlangıcı)(3)
Turdus pilaris (Tarla Ardıcı)(15)
3.3
Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(47)
3.3
Saxicola rubicola (Taşkuşu)(72)
Aythya ferina (Elmabaş Patka)(36)
7
(?)
Calocoris roseomaculatus angularis(26)