Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark IV

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
196.8
Orman Fistosu (Zerynthia cerisyi)(2)
87.4
Lucanus ibericus(3)
61.1
(?)
3.3
Rhodopechys sanguinea (Alamecek)(20)
Corvus corax (Kuzgun)(19)
7.4
Sternula albifrons (Akalınlı Denizkırlangıcı)(15)
7
Lullula arborea (Orman Toygarı)(33)
14
Sincap (Sciurus anomalus)(59)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Kırmızıgagalı Dağkargası)(13)
14.4
Bucephala clangula (Altıngöz)(11)
11.4
Süslüdamone (Anthocharis damone)(21)
3.2
Carduelis carduelis (Saka)(58)
9.6
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(9)
3
Xeropicta derbentina(4)
Cüce Zıpzıp (Gegenes pumilio)(19)
Alaudala rufescens (Çorak Toygarı)(13)
6.6
Narcissus tazetta subsp. tazetta (Nergis)(5)
1.8
Salvia verticillata subsp. verticillata (Dadırak)(4)
Pyrrhocorax graculus (Sarıgagalı Dağkargası)(12)
7.6
Vespa orientalis (Kızıl Eşekarısı)(14)
Hieraaetus pennatus (Küçük Kartal)(20)
Ixiolirion tataricum var. tataricum (Köpekotu)(12)
5.4