Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark IV

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
197.4
Orman Fistosu (Zerynthia cerisyi)(2)
94
Lucanus ibericus(3)
61.1
Serinus serinus (Küçük İskete)(27)
4
Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen)(31)
Streptopelia turtur (Üveyik)(30)
3.5
Thalasseus bengalensis (Tepeli Denizkırlangıcı)(3)
Turdus pilaris (Tarla Ardıcı)(15)
3.3
Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(47)
3.3
Saxicola rubicola (Taşkuşu)(72)
Aythya ferina (Elmabaş Patka)(36)
7
(?)
Calocoris roseomaculatus angularis(26)
Sylvia conspicillata (Bozkır Ötleğeni)(10)
8.2
Vanellus spinosus (Mahmuzlu Kızkuşu)(34)
8.4
Sylvia nisoria (Çizgili Ötleğen)(25)
8.2
Erik kırlangıçkuyruğu (Iphiclides podalirius)(89)
7.6
Tringa nebularia (Yeşilbacak)(33)
4
Vanellus leucurus (Akkuyruklu Kızkuşu)(5)
12.3
Ketupa zeylonensis (Balıkbaykuşu)(11)
36.8
Emberiza citrinella (Sarı Kirazkuşu)(23)
Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu)(37)
Phoenicurus phoenicurus (Kızılkuyruk)(38)
6.6