Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark IV

Mergus merganser (Büyük Tarakdiş)(1)
206.8
Orman Fistosu (Zerynthia cerisyi)(2)
94
Lucanus ibericus(3)
65.8
Erithacus rubecula (Kızılgerdan)(74)
9.9
Pelecanus onocrotalus (Ak Pelikan)(51)
7.6
(?)
Eudromias morinellus (Dağ Yağmurcunu)(17)
Podiceps grisegana (Kızılboyunlu Batağan)(8)
23
Falco vespertinus (Ala Doğan)(32)
3
(?)
Geranium tuberosum (Çakmuz)(26)
Nycticorax nycticorax (Gece Balıkçılı)(54)
8.6
Lanius minor (Karaalınlı Örümcekkuşu)(40)
4
Silene italica (Yuğuşyüreği)(20)
Cyanus depressus (gökbaş)(22)
Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu)(113)
8
Numenius arquata (Kervançulluğu)(24)
9.9
Numenius phaeopus (Sürmeli Kervançulluğu)(15)
8.6
Oenanthe hispanica (Karakulaklı Kuyrukkakan)(50)
8.4
Chrysolina gypsophilae(6)
Periparus ater (Çam Baştankarası)(40)
5
Poecile palustris (Kayın Baştankarası)(31)
Calidris minuta (Küçük Kumkuşu)(33)
3.2