Ekipman Bilgileri - Canon EOS 1D Mark IV

Büyük Tarakdiş (Mergus merganser)(1)
196.8
Orman Fistosu (Zerynthia cerisyi)(2)
87.4
Lucanus ibericus(3)
61.1
Fırtınakırlangıcı (Hydrobates pelagicus)(1)
10
Polemonium caeruleum (Mızrakotu)(1)
10
Polyporus squamosus(1)
Yalancı Beyazmelek (Pieris pseudorapae)(32)
3.2
Centaurium erythraea subsp. turcicum (Tukulotu)(1)
3
Inula orientalis (Şark andızotu)(2)
(?)
3
Valerianella coronata (Taçlı kuzugevreği)(2)
Nemoptera sinuata(24)
(?)
(?)
Melampyrum arvense var. arvense (İnek Buğdayı)(6)
Hesperis matronalis subsp. matronalis (akşamyıldızı)(3)
Scrophularia scopolii var. scopolii (Elköpürten)(6)
Medicago sativa subsp. sativa (kara yonca)(4)
Acontia lucida(23)
3.2
Xylena exsoleta(9)
Serapias orientalis(4)
Sedum hispanicum (Damkoruğu)(6)
3.8
Cercopis intermedia(9)
2.8