Ekipman Bilgileri - Canon EOS 400D

Zygaena carniolica(1)
53.2
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
41
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(3)
32.8
Belirlenemeyen cins(92)
5.2
Phalacrocorax carbo (Karabatak)(49)
3.6
Haliaeetus albicilla (Akkuyruklu Kartal)(30)
10.2
Motacilla alba (Ak Kuyruksallayan)(78)
Spilopelia senegalensis (Küçük Kumru)(36)
6.4
(?)
2.3
Su Yılanı (Natrix tessellata)(37)
Erithacus rubecula (Kızılgerdan)(74)
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan)(103)
3.2
Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen)(32)
Dünyadan Kuşlar(12)
3.5
Aquila chrysaetos (Kaya Kartalı)(28)
5.6
Locustella luscinioides (Bataklık Kamışçını)(9)
20
Larus armenicus (Van Gölü Martısı)(29)
Fringilla coelebs (İspinoz)(75)
Eruca vesicaria (Roka)(18)
Tringa totanus (Kızılbacak)(35)
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(43)
6.6
Luscinia luscinia (Benekli Bülbül)(18)
3.8
Tichodroma muraria (Duvar Tırmaşıkkuşu)(13)
6.8