Ekipman Bilgileri - Canon EOS 400D

Zygaena carniolica(1)
53.2
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
41
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(3)
32.8
Rallus aquaticus (Sukılavuzu)(16)
7.6
Acrocephalus melanopogon (Bıyıklı Kamışçın)(22)
8.7
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(78)
18
Sincap (Sciurus anomalus)(70)
12.8
(?)
8
Monticola solitarius (Gökardıç)(27)
3.7
(?)
Runcinia grammica (15)
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(106)
Synema globosum (29)
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(11)
4
Cinclus cinclus (Derekuşu)(29)
41
Gyps fulvus (Kızıl Akbaba)(29)
3.7
İri Yeşil Kertenkele (Lacerta trilineata)(33)
Nycticorax nycticorax (Gece Balıkçılı)(54)
6.2
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(11)
32.8
İnce Parmaklı Keler (Cyrtopodion kotschyi)(23)
9.9
Sincap (Sciurus anomalus)(70)
7.8
Asio otus (Kulaklı Orman Baykuşu)(44)
Asio otus (Kulaklı Orman Baykuşu)(44)
6.8