Ekipman Bilgileri - Canon EOS 400D

Zygaena carniolica(1)
53.2
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
41
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(3)
32.8
Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis)(32)
7.2
Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu)(42)
7.2
Cinclus cinclus (Derekuşu)(29)
23.4
(?)
Macrolepiota procera(10)
(?)
Sylvia cantillans (Bıyıklı Ötleğen)(16)
Pelophylax ridibundus (Ova Kurbağası)(54)
Su Yılanı (Natrix tessellata)(37)
6.4
Yırtık pırtık (Polygonia c-album)(56)
Phylloscopus collybita (Çıvgın)(60)
5
Sincap (Sciurus anomalus)(70)
Gyps fulvus (Kızıl Akbaba)(29)
17.2
Linaria cannabina (Ketenkuşu)(53)
9
Phylloscopus collybita (Çıvgın)(60)
9.6
Fringilla coelebs (İspinoz)(75)
4.8
Aegypius monachus (Kara Akbaba)(36)
12