Ekipman Bilgileri - Canon EOS 400D

Zygaena carniolica(1)
53.2
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
41
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(3)
32.8
Lilium martagon (Türk Zambağı)(9)
Trigonella kotschyi (Akboyotu)(10)
Colchicum boissieri (Sürincan)(3)
3.8
Tchihatchewia isatidea (Allıgelin)(2)
4.5
Delphinium anatolicum (Yurt Hezareni)(1)
Burhinus oedicnemus (Kocagöz, Çayır Balabanı)(24)
Himantopus himantopus (Uzunbacak)(69)
22.8
Sincap (Sciurus anomalus)(70)
Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu)(48)
Fringilla coelebs (İspinoz)(75)
5.6
Sturnus vulgaris (Sığırcık)(67)
3
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(43)
9
Chlidonias hybrida (Bıyıklı Denizkırlangıcı)(33)
9
(?)
9
Fulica atra (Sakarmeke)(55)
6.8
Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı)(43)
3.2
Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu)(113)
5.8
Cota oxylepis (Maden Papatyası)(2)
9.6
Allium tauricola (Toros Soğanı)(4)
Cirsium sivasicum (Sivas Kangalı)(1)
4.5