Ekipman Bilgileri - Canon EOS 400D

Zygaena carniolica(1)
53.2
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
41
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(3)
32.8
(?)
(?)
7
(?)
Tringa glareola (Orman Düdükçünü)(46)
Muscicapa striata (Benekli Sinekkapan)(54)
Calidris minuta (Küçük Kumkuşu)(33)
Phoenicopterus roseus (Flamingo, Allı Turna)(69)
6.8
Campanula stricta var. stricta (gür çançiçeği)(9)
3.7
Bradyporus (Callimenus) dilatatus(2)
6.6
Porphyrio porphyrio (Sazhorozu)(28)
Parus major (Büyük Baştankara)(59)
6.6
Mustela nivalis (Gelincik)(29)
12.8
Phylloscopus collybita (Çıvgın)(60)
Angelica sylvestris var. sylvestris (Kekire)(7)
6.2
Falco tinnunculus (Kerkenez)(50)
8.2
Isophya rizeensis(2)
5
(?)
Athene noctua (Kukumav)(82)
3
Zygaena carniolica(39)
53.2
Prometheum sempervivoides (Horozlelesi)(10)