Ekipman Bilgileri - Canon EOS 400D

Zygaena carniolica(1)
53.2
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
41
Kızıl Geyik (Cervus elaphus)(3)
32.8
(?)
Crocothemis erythraea(27)
3.3
(?)
Kırlangıçkuyruk (Papilio machaon)(90)
Gelochelidon nilotica (Nil Denizkırlangıcı)(20)
4.3
Athene noctua (Kukumav)(82)
16
Vitex agnus-castus (Hayıt)(18)
3.3
(?)
2
Plegadis falcinellus (Çeltikçi)(51)
Sympetrum fonscolombii (İlkbahar Taşbakiresi)(104)
Grus grus (Turna)(41)
7.2
Ardeola ralloides (Alaca Balıkçıl)(55)
6.2
Liquidambar orientalis (Günlük ağacı)(7)
Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu)(113)
3.2
Sitta krueperi (Anadolu Sıvacısı)(23)
Tringa nebularia (Yeşilbacak)(35)
3.2
Sylvia communis (Akgerdanlı Ötleğen)(45)
4.3
Ficedula hypoleuca (Kara Sinekkapan)(24)
Oriolus oriolus (Sarıasma)(30)
4.7
Phoenicurus phoenicurus (Kızılkuyruk)(43)
5.6