Ekipman Bilgileri - Canon EOS 450D

Erannis defoliaria(1)
21.6
(?)
15.6
Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını)(3)
15.2
Centaurea iberica (Deligöz dikeni)(14)
Anthemis kotschyana var. kotschyana(2)
(?)
2.8
Zegris (Zegris eupheme)(15)
Çernov Kertenkelesi (Ablepharus chernovi)(4)
Cadı (Chazara briseis)(32)
Hatmi Zıpzıpı (Carcharodus alceae)(74)
Bahadır (Argynnis pandora)(53)
2.8
Süslüdamone (Anthocharis damone)(22)
9.6
Styrax officinalis (Ayıfındığı)(11)
Blackstonia perfoliata (deli şıra)(5)
Crepis foetida ssp. rhoeadifolia(3)
(?)
(?)
Scotopteryx moeniata(2)
Daphne oleoides subsp. oleoides (Gövçek)(14)
2.8
(?)
Macrotomia densiflora (Koca eğnik)(4)
(?)
3
Geranium psilostemon (Zarif ıtır)(5)