Ekipman Bilgileri - Canon EOS 50D

Tetrax tetrax (Mezgeldek)(1)
47.3
Strix aluco (Alaca Baykuş)(2)
36
Phoenicopterus roseus (Flamingo, Allı Turna)(3)
36
Larus cachinnans (Hazar Martısı)(22)
3.2
Spilopelia senegalensis (Küçük Kumru)(27)
3.3
Picus viridis (Yeşil Ağaçkakan)(19)
Arbutus unedo (Kocayemiş)(18)
2.8
Branta ruficollis (Sibirya Kazı)(10)
Ajuga orientalis (Dağ mayasılı)(18)
Epicallia villica (Krembenekli Ayıgüvesi)(34)
Nemoptera sinuata(27)
Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen)(36)
10.5
Motacilla alba (Ak Kuyruksallayan)(68)
1.3
Calidris canutus (Büyük Kumkuşu)(18)
5.4
Carpodacus erythrinus (Çütre)(29)
3
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(96)
6.8
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(114)
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(114)
3.2
Monticola saxatilis (Taşkızılı)(30)
7.2
Plectrophenax nivalis (Alaca Kirazkuşu)(6)
3
(?)
(?)
3.2
Bombus terrestris(19)