Ekipman Bilgileri - Canon EOS 50D

Mezgeldek (Tetrax tetrax)(1)
47.3
Alaca Baykuş (Strix aluco)(2)
36
Flamingo, Allı Turna (Phoenicopterus roseus)(3)
36
Ajuga orientalis (Dağ mayasılı)(12)
Epicallia villica (Krem Benekli Ayı Güvesi)(31)
Nemoptera sinuata(24)
Maskeli Ötleğen (Sylvia melanocephala)(32)
10.5
Ak Kuyruksallayan (Motacilla alba)(59)
1.3
Büyük Kumkuşu (Calidris canutus)(15)
5.4
Çütre (Carpodacus erythrinus)(26)
3
Kızıl Şahin (Buteo rufinus)(91)
6.8
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(100)
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(100)
3.2
Taşkızılı (Monticola saxatilis)(25)
7.2
Alaca Kirazkuşu (Plectrophenax nivalis)(6)
3
(?)
(?)
3.2
Bombus terrestris(19)
Ak Sırtlı Kuyrukkakan (Oenanthe finschii)(19)
(?)
(?)
Dağ Kuyruksallayanı (Motacilla cinerea)(31)
Steatoda paykulliana (10)