Ekipman Bilgileri - Canon EOS 50D

Tetrax tetrax (Mezgeldek)(1)
47.3
Strix aluco (Alaca Baykuş)(2)
36
Phoenicopterus roseus (Flamingo, Allı Turna)(3)
36
Branta ruficollis (Sibirya Kazı)(10)
Ajuga orientalis (Dağ mayasılı)(13)
Epicallia villica (Krembenekli Ayıgüvesi)(33)
Nemoptera sinuata(24)
Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen)(32)
10.5
Motacilla alba (Ak Kuyruksallayan)(61)
1.3
Calidris canutus (Büyük Kumkuşu)(15)
5.4
Carpodacus erythrinus (Çütre)(28)
3
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(92)
6.8
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(104)
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(104)
3.2
Monticola saxatilis (Taşkızılı)(28)
7.2
Plectrophenax nivalis (Alaca Kirazkuşu)(6)
3
(?)
(?)
3.2
Bombus terrestris(19)
Oenanthe finschii (Aksırtlı Kuyrukkakan)(19)
(?)
(?)
Motacilla cinerea (Dağ Kuyruksallayanı)(32)