Ekipman Bilgileri - Canon EOS 60D

Otis tarda (Toy)(1)
148.8
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
58.5
Alibalinin Çokgözlüsü (Polyommatus alibalii)(3)
52.8
Fringilla coelebs (İspinoz)(65)
3.2
Calandrella brachydactyla (Bozkır Toygarı)(27)
Carduelis carduelis (Saka)(60)
3.2
Passer domesticus (Serçe)(51)
3
Tadorna ferruginea (Angıt)(39)
2.8
Galerida cristata (Tepeli Toygar)(53)
3.2
Parus major (Büyük Baştankara)(53)
2.5
Clanga clanga (Büyük Orman Kartalı)(20)
Sylvia cantillans (Bıyıklı Ötleğen)(15)
6.8
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(36)
Ciconia ciconia (Leylek)(59)
(?)
Scutellaria yildirimlii (Ayaş Kasidesi)(1)
4.7
(?)
Kaya Sansarı (Martes foina)(3)
Salvia aytachii (Ay Şalbası)(1)
(?)
2.5
(?)
Pinus halepensis (Halep Çamı)(4)
2.8
Aethionema turcica (Türk Kayagülü)(1)
7.2