Ekipman Bilgileri - Canon EOS 60D

Otis tarda (Toy)(1)
148.8
Cinclus cinclus (Derekuşu)(2)
58.5
Alibalinin Çokgözlüsü (Polyommatus alibalii)(3)
52.8
Monticola saxatilis (Taşkızılı)(28)
8
Serinus pusillus (Kara İskete)(23)
3.7
Oenanthe finschii (Aksırtlı Kuyrukkakan)(19)
3.3
Kayseri Kertenkelesi (Apathya cappadocica)(15)
Trabzon Kertenkelesi (Darevskia rudis)(23)
3.2
Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans)(44)
Dalyan Kertenkelesi (Anatololacerta oertzeni)(25)
3.3
(?)
Passer hispaniolensis (Söğüt Serçesi)(37)
6.4
Çokgözlü Esmer (Polyommatus agestis)(52)
Calidris alpina (Karakarınlı Kumkuşu)(29)
6.6
Misumena vatia (17)
Sarı Lekeli Zıpzıp (Thymelicus acteon)(15)
Orthetrum coerulescens(13)
3.2
Güzel İparhan (Melitaea fascelis)(54)
Dianthus giganteus(1)
3.3
Melike Amannisa (Melitaea britomartis)(10)
10.2
Yalancı Beyazmelek (Pieris pseudorapae)(32)
Eudasyphora cyanella(6)
İri Yeşil Kertenkele (Lacerta trilineata)(30)