Ekipman Bilgileri - Canon EOS 7D Mark II

Bubo bubo (Puhu)(1)
32.8
Drosera rotundifolia subsp. rotundifolia(2)
32.2
Muscardinus avellanarius (Fındık Faresi)(3)
26.4
Carduelis carduelis (Saka)(64)
2.2
Serinus serinus (Küçük İskete)(23)
3.2
Eryngium giganteum (Boğadikeni)(7)
Prunella modularis (Dağbülbülü)(19)
3.2
Erithacus rubecula (Kızılgerdan)(70)
3
Potamogeton natans(2)
2.8
Circus cyaneus (Gökçe Delice)(33)
3
Regulus ignicapillus (Sürmeli Çalıkuşu)(19)
2.5
Erithacus rubecula (Kızılgerdan)(70)
6.4
Lagenaria siceraria(2)
Sideritis montana subsp. montana (Karaçay)(12)
Helichrysum plicatum subsp. plicatum (Mantuvar)(16)
Limonium gmelinii(1)
(?)
Clematis orientalis(3)
3
(?)
Pycreus flavidus(2)
Epilobium hirsutum (hasanhüseyin çiçeği)(33)
Belirlenemeyen tür(1406)
(?)