Ekipman Bilgileri - Canon EOS 7D Mark II

Bubo bubo (Puhu)(1)
32.8
Drosera rotundifolia subsp. rotundifolia(2)
32.2
Fındık Faresi (Muscardinus avellanarius)(3)
26.4
(?)
(?)
(?)
Vanellus cinereus (Gribaşlı Kızkuşu)(3)
2.8
Arenaria lychnidea(1)
Silene italica (Yuğuşyüreği)(15)
Sylvia atricapilla (Karabaşlı Ötleğen)(23)
10.2
(?)
(?)
Porphyrio porphyrio (Sazhorozu)(25)
13.6
Gnaphalium sylvaticum(2)
(?)
2.7
Phymatiotris quadricollis(2)
Silene aegyptiaca subsp. aegyptiaca (Ballıca)(14)
(?)
(?)
(?)
Lallemantia iberica (Ajdarbaşı)(5)
3.3
(?)
(?)