Ekipman Bilgileri - Canon EOS 7D Mark II

Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra)(1)
38.4
Bubo bubo (Puhu)(2)
32.8
Drosera rotundifolia subsp. rotundifolia(3)
32.2
Anax imperator (Büyük Kral Yusufçuk)(8)
Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl)(60)
3.2
Cisticola juncidis (Yelpazekuyruk)(15)
6.4
Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu)(29)
3.3
Dikenli Keler (Stellagama stellio)(86)
Somateria mollissima (Pufla)(13)
13.5
Clanga clanga (Büyük Orman Kartalı)(21)
Botaurus stellaris (Balaban)(36)
4.2
Strix aluco (Alaca Baykuş)(20)
9.4
Cygnus olor (Kuğu)(30)
3.3
Microtus irani (İran Tarlafaresi)(2)
12.3
Muscardinus avellanarius (Fındık Faresi)(3)
26.4
Cygnus olor (Kuğu)(30)
3.2
Microtus irani (İran Tarlafaresi)(2)
4.5
Emberiza cirlus (Bahçe Kirazkuşu)(28)
3.3
Atmaca Güvesi (Macroglossum stellatarum)(63)
Sympetrum fonscolombii (İlkbahar Taşbakiresi)(104)
Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl)(60)
Cadı (Chazara briseis)(40)
Kayseri Kertenkelesi (Apathya cappadocica)(18)