Ekipman Bilgileri - Canon EOS 7D

Iris oratoria(1)
192.7
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
3
Galanthus elwesii(8)
4.2
(?)
3.5
Arisarum vulgare (Yılancık otu)(10)
12.3
(?)
(?)
3
Thaumetopoea pityocampa (Çam Kese Güvesi)(19)
(?)
(?)
Trigonella corniculata (Gazal Çemenotu)(3)
Ruscus aculeatus (Tavşanmemesi)(17)
Smilax excelsa (dikenucu)(18)
(?)
Bellis perennis (koyungözü)(40)