Ekipman Bilgileri - Canon EOS 7D

Iris oratoria(1)
192.7
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
Coturnix coturnix (Bıldırcın)(20)
Gyps fulvus (Kızıl Akbaba)(29)
13.2
Sultan (Danaus chrysippus)(67)
7.8
(?)
(?)
(?)
3.8
(?)
(?)
(?)
(?)
Myriophyllum spicatum(4)
Dolycoris baccarum(74)
Mücevherkelebeği (Chilades trochylus)(56)
8.6
(?)
4
(?)
(?)
Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı)(41)
4
Zygaena dorycnii(18)
2.8
Neurothaumasia ankerella(4)
Epicallima formosella(6)
4