Ekipman Bilgileri - Canon EOS 7D

Iris oratoria(1)
192.7
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
(?)
3.2
(?)
(?)
6
(?)
(?)
3
(?)
4
(?)
3
Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl)(60)
3
Limosa lapponica (Kıyı Çamurçulluğu)(21)
3
(?)
(?)
3
(?)
3
(?)
Circus aeruginosus (Saz Delicesi)(86)
3
Mareca penelope (Fiyu)(20)
Limosa lapponica (Kıyı Çamurçulluğu)(21)
3
Numenius arquata (Kervançulluğu)(24)
Tringa nebularia (Yeşilbacak)(35)
Phoenicopterus roseus (Flamingo, Allı Turna)(69)
Grus grus (Turna)(41)
3