Ekipman Bilgileri - Canon EOS 7D

Iris oratoria(1)
188
Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba)(2)
122.2
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(3)
110
(?)
(?)
Colchicum cilicicum (Ayıçiğdemi)(8)
(?)
Crocus chrysanthus (Sarıçiğdem)(22)
3
Cyclamen coum subsp. coum (Yersomunu)(23)
Galanthus elwesii(7)
Colchicum soboliferum(1)
Crocus kartaldagensis(1)
4
Ficedula hypoleuca (Kara Sinekkapan)(21)
3.3
(?)
Colchicum serpentinum (Domuz çiğdemi)(19)
(?)
(?)
Geocoris erytrocephalus(14)
Draba verna (Çırçırotu)(21)
Veronica triloba(1)
2.8
(?)
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(74)
3.2
Cerastium fragillimum (Bozdağ Boynuzotu)(2)