Ekipman Bilgileri - Canon PowerShot Pro 1

Asio otus (Kulaklı Orman Baykuşu)(1)
21
Otus scops (İshakkuşu)(2)
18.4
Carpodacus erythrinus (Çütre)(3)
8.6
Ajuga orientalis (Dağ mayasılı)(20)
Chlidonias leucopterus (Akkanatlı Denizkırlangıcı)(34)
Emberiza calandra (Tarla Kirazkuşu)(61)
Calidris minuta (Küçük Kumkuşu)(32)
Tringa totanus (Kızılbacak)(34)
Glareola pratincola (Bataklıkkırlangıcı)(26)
7.2
Apus apus (Ebabil)(17)
Charadrius hiaticula (Halkalı Yağmurkuşu)(24)
3.5
Petronia petronia (Kaya Serçesi)(29)
Buteo buteo (Şahin)(115)
Hirundo rustica (Kırlangıç)(58)
Accipiter nisus (Atmaca)(39)
Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen)(39)
Phylloscopus trochilus (Söğütbülbülü)(37)
Luscinia svecica (Mavigerdan)(26)
Phylloscopus collybita (Çıvgın)(57)
Porzana porzana (Benekli Suyelvesi)(14)
Iduna pallida (Ak Mukallit)(25)
Crex crex (Bıldırcınkılavuzu)(9)
Passer hispaniolensis (Söğüt Serçesi)(38)