Ekipman Bilgileri - Canon PowerShot SX50 HS

(?)
17.4
Yaban Kedisi (Felis silvestris)(2)
16.8
(?)
16
(?)
Sylvia communis (Akgerdanlı Ötleğen)(45)
Cuculus canorus (Guguk)(30)
Hippolais icterina (Sarı Mukallit)(8)
Sylvia nisoria (Çizgili Ötleğen)(26)
Luscinia luscinia (Benekli Bülbül)(18)
Sylvia borin (Boz Ötleğen)(17)
Anthus trivialis (Ağaç İncirkuşu)(33)
Erik kırlangıçkuyruğu (Iphiclides podalirius)(94)
Turdus philomelos (Öter Ardıç)(24)
Dendrocopos syriacus (Alaca Ağaçkakan)(37)
Serinus serinus (Küçük İskete)(28)
Cygnus olor (Kuğu)(30)
Aythya nyroca (Pasbaş Patka)(24)
Dryobates minor (Küçük Ağaçkakan)(19)
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(13)
Actitis hypoleucos (Dere Düdükçünü)(41)
Gallinula chloropus (Sutavuğu)(37)
Turdus pilaris (Tarla Ardıcı)(15)
Accipiter gentilis (Çakırkuşu)(18)