Ekipman Bilgileri - Laowa (Venus) 60mm; f/2.8

Beşparmaklı Araptavşanı (Allactaga elater)(1)
13.5
Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax)(2)
12.3
Stenozygum coloratum(3)
11.1
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
Acontia trabealis(22)
(?)
Mirificarma eburnella(8)
(?)
(?)
(?)
(?)