Ekipman Bilgileri - Laowa (Venus) 60mm; f/2.8

Beşparmaklı Araptavşanı (Allactaga elater)(1)
13.5
Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax)(2)
12.3
Büyük Farekulaklı Yarasa (Myotis myotis)(3)
12.3
Valantia muralis(1)
(?)
Trigonella velutina(2)
2.8
Utetheisa pulchella (Güzel Ayıgüvesi)(21)
Büyük Farekulaklı Yarasa (Myotis myotis)(3)
12.3
Euphorbia acanthothamnos (Sütlüçeti)(4)
Lilium monadelphum var. szovitsianum (Bey Zambağı)(2)
7.6
Alopecurus arundinaceus(1)
Thalictrum lucidum (Çayırsedefi)(3)
Nigella arvensis var. glauca (Tarla Çörekotu)(10)
2
Onosma sericea(1)
Consolida raveyi (Topal Mahmuz)(3)
2.5
(?)
Crucianella macrostachya(1)
Hyalochiton multiseriatus(1)
(?)
(?)
(?)
Orthops kalmii(7)
(?)