Ekipman Bilgileri - Laowa (Venus) 60mm; f/2.8

Allium subhirsutum (Tüylü Körmen)(1)
14.4
Beşparmaklı Araptavşanı (Allactaga elater)(2)
13.5
Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax)(3)
12.3
(?)
Sitona discoideus(2)
Convolvulus arvensis (Tarla Sarmaşığı)(31)
Euryopicoris nitidus(1)
Pisum sativum subsp. elatius var. brevipedunculatum (Boylu Bezelye)(4)
(?)
Convolvulus lineatus (top yayılgan)(13)
(?)
Utetheisa pulchella (Güzel Ayıgüvesi)(22)
Myotis myotis (Büyük Farekulaklı Yarasa)(3)
12.3
Lilium monadelphum var. szovitsianum (Bey Zambağı)(2)
7.6
Trigonella velutina(2)
2.8
Alopecurus arundinaceus(4)
Thalictrum lucidum (Çayırsedefi)(4)
Nigella arvensis var. glauca (Tarla Çörekotu)(13)
2
Anchusa azurea var. azurea (Sığırdili)(16)
Onosma sericea(4)
Linum strictum var. spicatum(6)
Consolida raveyi (Topal Mahmuz)(6)
2.5
(?)