Ekipman Bilgileri - Laowa (Venus) 60mm; f/2.8

Allium subhirsutum (Tüylü Körmen)(1)
14.4
Beşparmaklı Araptavşanı (Allactaga elater)(2)
13.5
Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax)(3)
12.3
Lyciasalamandra billae billae (Kemer Kara Semenderi)(2)
6
Cyrebia luperinoides(1)
Paronychia argentea var. argentea (Gümüş Etyaran)(8)
Scorzonera mollis subsp. szowitzii(4)
Aethionema schistosum (Göksun Kayagülü)(6)
3
(?)
Uloborus walckenaerius (3)
Dağ Öyklösü (Euchloe ausonia)(69)
Brassica nigra(1)
(?)
Matthiola longipetala (Gecegündüz Çiçeği)(1)
(?)
Silene argentea (Boz Nakıl)(3)
Silene dichotoma (Çatal Nakıl)(18)
2.8
Eulamprotes superbella(2)
Oxythyrea cinctella(50)
Silene vulgaris var. vulgaris (Ecibücü)(21)
2.7
(?)
(?)
(?)