Ekipman Bilgileri - Nikkor 70-210mm f/4.5-5.6 AI-S

Benekli İparhan (Melitaea didyma)(1)
24.6
Apopestes spectrum(2)
17.5
Leptinotarsa decemlineata (Kolorado Patates Böceği)(3)
16.8
(?)
Empusa fasciata(52)
Mantis religiosa(45)
4
Chorthippus albomarginatus karelini(1)
(?)
(?)
(?)
Tettigonia viridissima(5)
Platycleis (Sepiana) sepium(3)
(?)
(?)
(?)
Acrida ungarica(26)
3
Amannisa (Melitaea athalia)(34)
(?)
(?)
(?)
Acronicta rumicis(45)
Güneylifisto (Zerynthia polyxena)(60)
Lymantria dispar (Çingene Güvesi)(32)
7.2