Ekipman Bilgileri - Nikkor 70-210mm f/4.5-5.6 AI-S

Benekli İparhan (Melitaea didyma)(1)
24.6
Apopestes spectrum(2)
17.5
Leptinotarsa decemlineata (Kolorado Patates Böceği)(3)
16.8
Benekli İparhan (Melitaea didyma)(123)
Apopestes spectrum(3)
17.5
Saturnia pavonia(7)
Chrysodeixis chalcites(25)
Uresiphita gilvata(13)
Anania verbascalis(2)
Hoplodrina superstes(3)
Acontia lucida(35)
Cosmia trapezina(3)
Synaphe moldavica(33)
Leucoma salicis(4)
Ancylolomia palpella(6)
Phragmatobia fuliginosa(24)
Chrysodeixis chalcites(25)
Agrotis bigramma(9)
Dysauxes famula(19)
Metasia ophialis(3)
Pyralis farinalis (Un Güvesi)(24)
5
Hoplodrina octogenaria(3)
Agrius convolvuli(17)
3