AGROMYZIDAE

Türler

Phytomyza gymnostoma

Diptera(Betül Özlem YURDAKUL)
Phytomyza gymnostoma(1)
Betül Özlem YURDAKUL8