ACORALES [Eğirotları]

Türler

Acorus calamus (Eğirotu)