• Macrofungi grup avatarı
    2 yıl, 3 ay önce aktif

    Makrofunguslar mantarlar aleminin Ascomycota (Askuslu mantarlar) ve Basidiomycota (Bazidyumlu mantarlar) bölümlerine içerisinde yer alan ve çıplak gözle ayırt edilebilen makroskobik mantarları […]

    Genel Grup / 17 üye