Çalımsı

Phillyrea latifolia (Akçakesme)(2)
(?)
Belirlenemeyen tür(2)
Pistacia lentiscus (Sakız ağacı)(2)
2.8
Genista januensis subsp. lydia (geyik borcağı)(2)
(?)
Rosa canina (kuşburnu)(2)
Asparagus acutifolius (Tilkişen)(3)
Datisca cannabina (Renkotu)(2)
Euphorbia hierosolymitana var. hierosolymitana (Çalı Sütleğeni)(2)
Pistacia palaestina (Çöğre)(2)
Myrtus communis subsp. communis (Mersin)(2)