Kuşlar

Coturnix coturnix (Bıldırcın)(3)
Gyps fulvus (Kızıl Akbaba)(3)
13.2
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan)(2)
Merops apiaster (Arıkuşu)(3)
Falco peregrinus (Gök Doğan)(3)
4
(?)
3.3
Aquila chrysaetos (Kaya Kartalı)(3)
4
Locustella luscinioides (Bataklık Kamışçını)(3)
Coturnix coturnix (Bıldırcın)(3)
3.7
Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı)(3)
4
Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı)(3)
Alectoris chukar (Kınalı Keklik)(2)