Kuşlar

(?)
Motacilla alba (Ak Kuyruksallayan)(2)
Upupa epops (İbibik)(2)
Fringilla coelebs (İspinoz)(3)
Serinus serinus (Küçük İskete)(3)
Numenius arquata (Kervançulluğu)(2)
Pelecanus crispus (Tepeli Pelikan)(3)
Tringa totanus (Kızılbacak)(3)
3.3
Chroicocephalus ridibundus (Karabaş Martı)(3)
Fulica atra (Sakarmeke)(3)
5
Chroicocephalus ridibundus (Karabaş Martı)(2)
Galerida cristata (Tepeli Toygar)(3)
5.2