Kuşlar

(?)
(?)
(?)
Serinus serinus (Küçük İskete)(2)
Cygnus olor (Kuğu)(2)
Aythya nyroca (Pasbaş Patka)(2)
Dryobates minor (Küçük Ağaçkakan)(2)
Sylvia borin (Boz Ötleğen)(2)
Merops apiaster (Arıkuşu)(3)
Xenus cinereus (Terek Düdükçünü)(2)
Actitis hypoleucos (Dere Düdükçünü)(2)
Gallinula chloropus (Sutavuğu)(2)