Kuşlar

Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu)(3)
3.7
Motacilla cinerea (Dağ Kuyruksallayanı)(3)
Sterna hirundo (Denizkırlangıcı, Sumru)(3)
8
Periparus ater (Çam Baştankarası)(3)
5
Tadorna ferruginea (Angıt)(3)
3.3
Tringa erythropus (Kara Kızılbacak)(3)
6
Columba livia (Kaya Güvercini)(3)
3.2
Poecile palustris (Kayın Baştankarası)(3)
Buteo rufinus (Kızıl Şahin)(2)
Oenanthe isabellina (Boz Kuyrukkakan)(3)
Fringilla montifringilla (Dağ İspinozu)(3)
Calidris minuta (Küçük Kumkuşu)(3)
3.2