Kuşlar

(?)
(?)
3.2
Circaetus gallicus (Yılan Kartalı)(2)
Otus scops (İshakkuşu)(3)
7.6
Serinus pusillus (Kara İskete)(3)
Rhodopechys sanguinea (Alamecek)(3)
4
Motacilla citreola (Sarıbaşlı Kuyruksallayan)(3)
2.7
Ardea cinerea (Gri Balıkçıl)(3)
3.2
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan)(2)
Ptyonoprogne rupestris (Kaya Kırlangıcı)(3)
3.2
Garrulus glandarius (Alakarga)(3)
3.2
Aegolius funereus (Paçalı Baykuş)(3)