Kuşlar

Emberiza hortulana (Kirazkuşu)(3)
Ardea alba (Büyük Akbalıkçıl)(3)
3
Prinia gracilis (Dikkuyruklu Ötleğen)(3)
Emberiza calandra (Tarla Kirazkuşu)(3)
Galerida cristata (Tepeli Toygar)(3)
3
Spatula clypeata (Kaşıkgaga)(2)
3
Tadorna ferruginea (Angıt)(3)
Larus armenicus (Van Gölü Martısı)(3)
Phalacrocorax carbo (Karabatak)(2)
3
Oenanthe isabellina (Boz Kuyrukkakan)(2)
(?)
Aythya fuligula (Tepeli Patka)(3)