Kuşlar

(?)
(?)
Aquila heliaca (Şah Kartal)(2)
Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu)(3)
Ardea purpurea (Erguvani Balıkçıl)(3)
Alcedo atthis (Yalıçapkını)(3)
Oxyura leucocephala (Dikkuyruk)(3)
4.2
Anthus cervinus (Kızılgerdanlı İncirkuşu)(3)
Anthus pratensis (Çayır İncirkuşu)(3)
Anas platyrhynchos (Yeşilbaş)(3)
Dendrocopos leucotos (Aksırtlı Ağaçkakan)(3)
(?)