Sürüngenler

(?)
Sivas Kertenkelesi (Lacerta media)(2)
Sarı Yılan (Elaphe sauromates)(3)
Tosbağa (Testudo graeca)(3)
Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)(3)
Su Yılanı (Natrix tessellata)(2)
Dikenli Keler (Stellagama stellio)(3)
İnce Parmaklı Keler (Cyrtopodion kotschyi)(3)
Kör Yılan (Typhlops vermicularis)(3)
3.2
Cüce Kertenkele (Parvilacerta parva)(2)
(?)
Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus)(2)