Sürüngenler

(?)
2.8
(?)
3.2
Ev Yılanı (Zamenis situla)(2)
3
(?)
(?)
(?)
Yeşil Kertenkele (Lacerta viridis)(3)
3.3
Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)(3)
Çukurbaşlı Yılan (Malpolon insignitus)(4)
Boynuzlu Engerek (Vipera ammodytes)(3)
Dikenli Keler (Stellagama stellio)(2)
Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis)(3)
3.2