Sürüngenler

Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus)(3)
11.7
(?)
(?)
(?)
Toros Kertenkelesi (Anatololacerta danfordi)(2)
(?)
Dalyan Kertenkelesi (Anatololacerta oertzeni)(3)
3
Toros Kertenkelesi (Anatololacerta danfordi)(4)
Şeritli Kertenkele (Trachylepis vittata)(3)
Şeritli Kertenkele (Trachylepis vittata)(3)
Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans)(3)
Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)(2)