Sürüngenler

(?)
Hazer Yılanı (Dolichophis caspius)(2)
3.2
Uysal Yılan (Eirenis modestus)(2)
Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus)(2)
Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta)(3)
3.2
Çukurbaşlı Yılan (Malpolon insignitus)(2)
Tosbağa (Testudo graeca)(2)
Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax)(2)
Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus)(3)
(?)
Tosbağa (Testudo graeca)(2)
(?)