Sürüngenler

Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)(2)
İnce Parmaklı Keler (Cyrtopodion kotschyi)(2)
(?)
(?)
Balkan Çizgili Kaplumbağası (Mauremys rivulata)(3)
5.2
Koca Engerek (Macrovipera lebetina)(2)
3
Budak Kertenkelesi (Ablepharus budaki)(3)
(?)
Hazer Yılanı (Dolichophis caspius)(3)
(?)
Yılan Kertenkele (Anguis fragilis)(2)
(?)