Sürüngenler

(?)
Sikkeli Yılan (Hemorrhois nummifer)(2)
(?)
2.5
(?)
Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis)(3)
2.6
Valentin Kertenkelesi (Darevskia valentini)(2)
3.2
Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis)(3)
(?)
Kafkas Boynuzlu Engereği (Vipera transcaucasiana)(2)
Tosbağa (Testudo graeca)(2)
Koca Engerek (Macrovipera lebetina)(2)
8.2
Topbaş Keler (Phrynocephalus persicus)(3)
3.5