Sürüngenler

Hazer Yılanı (Dolichophis caspius)(3)
7.2
Geniş Parmaklı Keler (Hemidactylus turcicus)(2)
Yılan Kertenkele (Anguis fragilis)(3)
Duvar Kertenkelesi (Podarcis muralis)(2)
3.2
Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)(2)
3.2
Koca Engerek (Macrovipera lebetina)(3)
4
Dikenli Keler (Stellagama stellio)(2)
3.2
Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans)(3)
Bozkır Keleri (Trapelus lessonae)(2)
14.4
Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans)(3)
Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası (Trachemys scripta)(3)
İnce Yılan (Platyceps najadum)(3)