Sürüngenler

Şeritli Engerek (Montivipera xanthina)(3)
9.2
(?)
Kör Yılan (Typhlops vermicularis)(3)
Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus)(3)
İnce Yılan (Platyceps najadum)(3)
Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon)(3)
(?)
(?)
(?)
Mahmuzlu yılan (Eryx jaculus)(2)
İstanbul Kertenkelesi (Podarcis sicula)(2)
İri Yeşil Kertenkele (Lacerta trilineata)(4)
2