Sürüngenler

(?)
Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus)(3)
İnce Yılan (Platyceps najadum)(3)
Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon)(3)
(?)
(?)
(?)
Mahmuzlu yılan (Eryx jaculus)(2)
İstanbul Kertenkelesi (Podarcis sicula)(2)
İri Yeşil Kertenkele (Lacerta trilineata)(4)
2
Tosbağa (Testudo graeca)(2)
Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)(2)