Sürüngenler

Balkan Çizgili Kaplumbağası (Mauremys rivulata)(3)
5.2
Koca Engerek (Macrovipera lebetina)(2)
3
(?)
(?)
Hazer Yılanı (Dolichophis caspius)(3)
(?)
Yılan Kertenkele (Anguis fragilis)(2)
(?)
İstanbul Kertenkelesi (Podarcis sicula)(3)
Boynuzlu Engerek (Vipera ammodytes)(3)
8
Acontia trabealis(2)
İnce Parmaklı Keler (Cyrtopodion kotschyi)(3)
8