Sürüngenler

(?)
(?)
Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans)(2)
Dalyan Kertenkelesi (Anatololacerta oertzeni)(2)
Çukurbaşlı Yılan (Malpolon insignitus)(2)
3.3
Kara Yılan (Dolichophis jugularis)(2)
Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)(4)
Şeritli Kertenkele (Trachylepis vittata)(3)
3.2
Dikenli Keler (Stellagama stellio)(2)
Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis)(2)
Kayseri Kertenkelesi (Apathya cappadocica)(2)
3
(?)