Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Sympetrum fonscolombii (İlkbahar Taşbakiresi) 104 0 104
2. Platycnemis pennipes 53 0 53
3. Libellula depressa (Subakiresi) 41 0 41
4. Calopteryx virgo 34 0 34
5. Calopteryx splendens 34 0 34
6. Epallage fatime 28 0 28
7. Crocothemis erythraea 27 0 27
8. Sympetrum striolatum (Büyük Taşbakiresi) 25 0 25
9. Ischnura elegans 24 0 24
10. Orthetrum brunneum (Güney Çalıbakiresi) 24 0 24
11. Libellula fulva 15 0 15
12. Caliaeschna microstigma 14 0 14
13. Lestes barbarus (Berberi Sazbakiresi) 14 0 14
14. Orthetrum cancellatum (Karakuyruklu Çalıbakiresi) 14 0 14
15. Orthetrum albistylum 14 0 14
16. Onychogomphus forcipatus (Küçük Kıskaçlıyusufçuk) 11 0 11
17. Cordulegaster insignis 10 0 10
18. Enallagma cyathigerum 10 0 10
19. Trithemis festiva 8 0 8
20. Gomphus schneideri 7 0 7
21. Aeshna affinis (Güney Avcı Yusufçuğu) 7 0 7
22. Libellula pontica 4 0 4
23. Hemianax ephippiger 4 0 4
24. Ischnura pumilio 4 0 4