Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Dikenli Keler (Stellagama stellio) 87 0 87
2. Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) 58 0 58
3. Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix) 52 0 52
4. Yeşil Kertenkele (Lacerta viridis) 45 0 45
5. Tosbağa (Testudo graeca) 44 0 44
6. Su Yılanı (Natrix tessellata) 37 0 37
7. Trabzon Kertenkelesi (Darevskia rudis) 34 0 34
8. İri Yeşil Kertenkele (Lacerta trilineata) 33 0 33
9. Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) 32 0 32
10. Dalyan Kertenkelesi (Anatololacerta oertzeni) 32 0 32
11. İstanbul Kertenkelesi (Podarcis sicula) 29 0 29
12. Hazer Yılanı (Dolichophis caspius) 26 0 26
13. Acontia trabealis 26 0 26
14. İnce Parmaklı Keler (Cyrtopodion kotschyi) 23 0 23
15. Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus) 23 0 23
16. Duvar Kertenkelesi (Podarcis muralis) 22 0 22
17. Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) 22 0 22
18. Toros Kertenkelesi (Anatololacerta danfordi) 20 0 20
19. Sivas Kertenkelesi (Lacerta media) 20 0 20
20. Hatay Kertenkelesi (Phoenicolacerta laevis) 19 0 19
21. Anadolu Kertenkelesi (Anatololacerta anatolica) 19 0 19
22. Kayseri Kertenkelesi (Apathya cappadocica) 18 0 18
23. Balkan Çizgili Kaplumbağası (Mauremys rivulata) 18 0 18
24. Geniş Parmaklı Keler (Hemidactylus turcicus) 17 0 17
25. İnce Kertenkele (Ablepharus kitaibellii) 14 0 14
26. Yılan Kertenkele (Anguis fragilis) 14 0 14
27. Boynuzlu Engerek (Vipera ammodytes) 13 0 13
28. Şeritli Kertenkele (Trachylepis vittata) 13 0 13
29. Sarı Yılan (Elaphe sauromates) 12 0 12
30. Kara Yılan (Dolichophis jugularis) 11 0 11
31. Koca Engerek (Macrovipera lebetina) 11 0 11
32. Trakya Kertenkelesi (Podarcis taurica) 10 0 10
33. Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax) 10 0 10
34. Kırmızıyanaklı Sukaplumbağası (Trachemys scripta) 9 0 9
35. Uysal Yılan (Eirenis modestus) 8 0 8
36. Tıknaz Kertenkele (Trachylepis aurata) 8 0 8
37. Şeritli Engerek (Montivipera xanthina) 8 0 8
38. Avusturya Yılanı (Coronella austriaca) 8 0 8
39. Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) 8 0 8
40. Mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) 7 0 7
41. Eskülap Yılanı (Zamenis longissimus) 7 0 7
42. Kocabaş Yılan (Hemorrhois ravergieri) 7 0 7
43. Çukurbaşlı Yılan (Malpolon insignitus) 7 0 7
44. Bozkır Keleri (Trapelus lessonae) 7 0 7
45. Kör Yılan (Typhlops vermicularis) 6 0 6
46. İnce Yılan (Platyceps najadum) 6 0 6
47. Kör Kertenkele (Blanus strauchi) 6 0 6
48. Valentin Kertenkelesi (Darevskia valentini) 6 0 6
49. Cüce Kertenkele (Parvilacerta parva) 6 0 6
50. Sikkeli Yılan (Hemorrhois nummifer) 6 0 6
51. Çizgili Kaplumbağa (Mauremys caspica) 6 0 6
52. Klark Kertenkelesi (Darevskia clarkorum) 5 0 5
53. Gürcü Kertenkelesi (Darevskia parvula) 5 0 5
54. Anarta mendax 5 0 5
55. Trakya Tosbağası (Testudo hermanni) 4 0 4
56. Ev Yılanı (Zamenis situla) 4 0 4
57. Çernov Kertenkelesi (Ablepharus chernovi) 4 0 4
58. Kafkas Boynuzlu Engereği (Vipera transcaucasiana) 4 0 4
59. Adana Yılanı (Eirenis barani) 3 0 3
60. Kafkas Keleri (Laudakia caucasia) 3 0 3
61. Budak Kertenkelesi (Ablepharus budaki) 3 0 3
62. Benekli Kertenkele (Chalcides ocellatus) 3 0 3
63. Levanten Yılanı (Eirenis levantinus) 3 0 3
64. İskenderun Kertenkelesi (Acanthodactylus schreiberi) 3 0 3
65. Toros Yılanı (Platyceps collaris) 3 0 3
66. Kars Kertenkelesi (Lacerta agilis) 3 0 3
67. Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) 3 0 3
68. Fırat Kaplumbağası (Rafetus euphraticus) 3 0 3
69. Kırmızı Yılan (Dolichophis schmidti) 2 0 2
70. Çayır kertenkelesi (Darevskia praticola) 2 0 2
71. Muhtarophis barani (Amanos Yılanı) 2 0 2
72. Baran Engereği (Vipera barani) 2 0 2
73. Sarı Kertenkele (Eumeces schneideri) 2 0 2
74. Pamfilya Kertenkelesi (Lacerta pamphylica) 2 0 2
75. Siirt Kertenkelesi (Timon princeps) 2 0 2
76. Radde Kertenkelesi (Darevskia raddei) 2 0 2
77. Siyahbantlı Kedi Gözlü Yılan (Telescopus nigriceps) 1 0 1
78. Sivas Engereği (Montivipera albizona) 1 0 1
79. Vagner Engereği (Montivipera wagneri) 1 0 1
80. Çöl Kobrası (Walterinnesia morgani) 1 0 1
81. Acanthodactylus ilgazi (ılgazın Tarakparmaklı Kertenkelesi) 1 0 1
82. Hemşin Yılanı (Natrix megalocephala) 1 0 1
83. Kafkas Yılanı (Zamenis hohenackeri) 1 0 1
84. Kudüs Yılanı (Eirenis rothii) 1 0 1
85. Şırnak Yılanı (Eirenis eiselti) 1 0 1
86. Van Yılanı (Eirenis punctatolineatus) 1 0 1
87. Bodur Yılan (Eirenis lineomaculatus) 1 0 1
88. Dev Kertenkele (Varanus griseus) 1 0 1
89. Artvin Kertenkelesi (Darevskia derjugini) 1 0 1
90. Bendimahi Kertenkelesi (Darevskia bendimahiensis) 1 0 1
91. Ağrı Kertenkelesi (Darevskia unisexualis) 1 0 1
92. Uzzel Kertenkelesi (Darevskia uzzelii) 1 0 1
93. Hemşin Kertenkelesi (Darevskia armeniaca) 1 0 1
94. Step Kertenkelesi (Eremias strauchi) 1 0 1
95. Topbaş Keler (Phrynocephalus persicus) 1 0 1
96. Baran Yaprak Parmaklı Keleri (Asaccus barani) 0 0 0