Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Dikenli Keler (Stellagama stellio) 87 0 87
2. Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) 58 0 58
3. Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix) 52 0 52
4. Yeşil Kertenkele (Lacerta viridis) 45 0 45
5. Tosbağa (Testudo graeca) 44 0 44
6. Su Yılanı (Natrix tessellata) 37 0 37
7. Trabzon Kertenkelesi (Darevskia rudis) 34 0 34
8. İri Yeşil Kertenkele (Lacerta trilineata) 33 0 33
9. Dalyan Kertenkelesi (Anatololacerta oertzeni) 32 0 32
10. Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) 32 0 32
11. İstanbul Kertenkelesi (Podarcis sicula) 29 0 29
12. Hazer Yılanı (Dolichophis caspius) 26 0 26
13. İnce Parmaklı Keler (Cyrtopodion kotschyi) 23 0 23
14. Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus) 23 0 23
15. Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) 22 0 22
16. Duvar Kertenkelesi (Podarcis muralis) 22 0 22
17. Toros Kertenkelesi (Anatololacerta danfordi) 20 0 20
18. Anadolu Kertenkelesi (Anatololacerta anatolica) 19 0 19
19. Kayseri Kertenkelesi (Apathya cappadocica) 18 0 18
20. Balkan Çizgili Kaplumbağası (Mauremys rivulata) 18 0 18
21. Sarı Yılan (Elaphe sauromates) 12 0 12
22. Avusturya Yılanı (Coronella austriaca) 8 0 8
23. Valentin Kertenkelesi (Darevskia valentini) 6 0 6
24. Çizgili Kaplumbağa (Mauremys caspica) 6 0 6
25. Klark Kertenkelesi (Darevskia clarkorum) 5 0 5
26. Ev Yılanı (Zamenis situla) 4 0 4
27. Trakya Tosbağası (Testudo hermanni) 4 0 4