Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Buteo buteo (Şahin) 114 0 114
2. Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu) 112 0 112
3. Buteo rufinus (Kızıl Şahin) 106 0 106
4. Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan) 102 0 102
5. Circus aeruginosus (Saz Delicesi) 86 0 86
6. Athene noctua (Kukumav) 80 0 80
7. Saxicola rubicola (Taşkuşu) 80 0 80
8. Alcedo atthis (Yalıçapkını) 78 0 78
9. Chroicocephalus ridibundus (Karabaş Martı) 77 0 77
10. Merops apiaster (Arıkuşu) 75 0 75
11. Motacilla alba (Ak Kuyruksallayan) 74 0 74
12. Erithacus rubecula (Kızılgerdan) 73 0 73
13. Fringilla coelebs (İspinoz) 73 0 73
14. Phoenicopterus roseus (Flamingo, Allı Turna) 69 0 69
15. Ciconia ciconia (Leylek) 68 0 68
16. Himantopus himantopus (Uzunbacak) 68 0 68
17. Passer domesticus (Serçe) 68 0 68
18. Ardea cinerea (Gri Balıkçıl) 67 0 67
19. Galerida cristata (Tepeli Toygar) 66 0 66
20. Phoenicurus ochruros (Kara Kızılkuyruk) 66 0 66
21. Emberiza calandra (Tarla Kirazkuşu) 66 0 66
22. Carduelis carduelis (Saka) 65 0 65
23. Sturnus vulgaris (Sığırcık) 64 0 64
24. Larus michahellis (Gümüş Martı) 63 0 63
25. Neophron percnopterus (Küçük Akbaba) 61 0 61
26. Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl) 60 0 60
27. Motacilla flava (Sarı Kuyruksallayan) 60 0 60
28. Phylloscopus collybita (Çıvgın) 59 0 59
29. Parus major (Büyük Baştankara) 58 0 58
30. Podiceps cristatus (Bahri) 57 0 57
31. Hirundo rustica (Kırlangıç) 57 0 57
32. Fulica atra (Sakarmeke) 55 0 55
33. Upupa epops (İbibik) 55 0 55
34. Ardeola ralloides (Alaca Balıkçıl) 54 0 54
35. Nycticorax nycticorax (Gece Balıkçılı) 53 0 53
36. Tadorna ferruginea (Angıt) 53 0 53
37. Muscicapa striata (Benekli Sinekkapan) 53 0 53
38. Panurus biarmicus (Bıyıklı Baştankara) 53 0 53
39. Linaria cannabina (Ketenkuşu) 53 0 53
40. Emberiza melanocephala (Karabaşlı Kirazkuşu) 52 0 52
41. Pelecanus onocrotalus (Ak Pelikan) 51 0 51
42. Charadrius dubius (Halkalı Küçük Yağmurkuşu) 51 0 51
43. Plegadis falcinellus (Çeltikçi) 50 0 50
44. Ciconia nigra (Kara Leylek) 49 0 49
45. Oenanthe hispanica (Karakulaklı Kuyrukkakan) 49 0 49
46. Chloris chloris (Florya) 49 0 49
47. Falco tinnunculus (Kerkenez) 48 0 48
48. Phalacrocorax carbo (Karabatak) 47 0 47
49. Podiceps nigricollis (Karaboyunlu Batağan) 46 0 46
50. Tringa glareola (Orman Düdükçünü) 46 0 46
51. Coracias garrulus (Gökkuzgun) 45 0 45
52. Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu) 45 0 45
53. Oenanthe isabellina (Boz Kuyrukkakan) 45 0 45
54. Sylvia communis (Akgerdanlı Ötleğen) 45 0 45
55. Cyanistes caeruleus (Mavi Baştankara) 45 0 45
56. Turdus merula (Karatavuk) 44 0 44
57. Circaetus gallicus (Yılan Kartalı) 43 0 43
58. Vanellus vanellus (Kızkuşu) 43 0 43
59. Sitta neumayer (Kaya Sıvacısı) 43 0 43
60. Garrulus glandarius (Alakarga) 43 0 43
61. Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı) 42 0 42
62. Ardea purpurea (Erguvani Balıkçıl) 42 0 42
63. Asio otus (Kulaklı Orman Baykuşu) 42 0 42
64. Phoenicurus phoenicurus (Kızılkuyruk) 42 0 42
65. Passer montanus (Ağaç Serçesi) 42 0 42
66. Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu) 42 0 42
67. Gallinago gallinago (Suçulluğu) 41 0 41
68. Actitis hypoleucos (Dere Düdükçünü) 41 0 41
69. Arenaria interpres (Taşçeviren) 41 0 41
70. Troglodytes troglodytes (Çitkuşu) 41 0 41
71. Corvus monedula (Küçük Karga) 41 0 41
72. Emberiza hortulana (Kirazkuşu) 41 0 41
73. Anas platyrhynchos (Yeşilbaş) 40 0 40
74. Accipiter nisus (Atmaca) 40 0 40
75. Grus grus (Turna) 40 0 40
76. Gallinula chloropus (Sutavuğu) 40 0 40
77. Ichthyaetus melanocephalus (Akdeniz Martısı) 40 0 40
78. Acrocephalus arundinaceus (Büyük Kamışçın) 40 0 40
79. Corvus cornix (Leş Kargası) 40 0 40
80. Emberiza schoeniclus (Bataklık Kirazkuşu) 40 0 40
81. Tachybaptus ruficollis (Küçük Batağan) 39 0 39
82. Anas crecca (Çamurcun) 39 0 39
83. Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı) 39 0 39
84. Falco naumanni (Küçük Kerkenez) 39 0 39
85. Motacilla cinerea (Dağ Kuyruksallayanı) 39 0 39
86. Periparus ater (Çam Baştankarası) 39 0 39
87. Lanius minor (Karaalınlı Örümcekkuşu) 39 0 39
88. Ardea alba (Büyük Akbalıkçıl) 38 0 38
89. Phylloscopus trochilus (Söğütbülbülü) 38 0 38
90. Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen) 38 0 38
91. Aythya ferina (Elmabaş Patka) 37 0 37
92. Falco peregrinus (Gök Doğan) 37 0 37
93. Chroicocephalus genei (İncegagalı Martı) 37 0 37
94. Sterna hirundo (Denizkırlangıcı, Sumru) 37 0 37
95. Eremophila alpestris (Kulaklı Toygar) 37 0 37
96. Pelecanus crispus (Tepeli Pelikan) 36 0 36
97. Botaurus stellaris (Balaban) 36 0 36
98. Aegypius monachus (Kara Akbaba) 36 0 36
99. Vanellus spinosus (Mahmuzlu Kızkuşu) 36 0 36
100. Larus canus (Küçük Gümüş Martı) 36 0 36
101. Dendrocopos syriacus (Alaca Ağaçkakan) 36 0 36
102. Lullula arborea (Orman Toygarı) 36 0 36
103. Passer hispaniolensis (Söğüt Serçesi) 36 0 36
104. Aythya fuligula (Tepeli Patka) 35 0 35
105. Pernis apivorus (Arışahini) 35 0 35
106. Circus cyaneus (Gökçe Delice) 35 0 35
107. Tringa totanus (Kızılbacak) 35 0 35
108. Tringa nebularia (Yeşilbacak) 35 0 35
109. Calidris pugnax (Dövüşkenkuş) 35 0 35
110. Streptopelia decaocto (Kumru) 35 0 35
111. Spilopelia senegalensis (Küçük Kumru) 35 0 35
112. Remiz pendulinus (Çulhakuşu) 35 0 35
113. Melanocorypha calandra (Boğmaklı Toygar) 34 0 34
114. Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını) 34 0 34
115. Carpodacus erythrinus (Çütre) 34 0 34
116. Ixobrychus minutus (Küçük Balaban) 33 0 33
117. Platalea leucorodia (Kaşıkçı) 33 0 33
118. Netta rufina (Macar Ördeği) 33 0 33
119. Pandion haliaetus (Balıkkartalı) 33 0 33
120. Calidris minuta (Küçük Kumkuşu) 33 0 33
121. Calidris alpina (Karakarınlı Kumkuşu) 33 0 33
122. Chlidonias hybrida (Bıyıklı Denizkırlangıcı) 33 0 33
123. Aegithalos caudatus (Uzunkuyruklu Baştankara) 33 0 33
124. Spatula querquedula (Çıkrıkçın) 32 0 32
125. Aquila heliaca (Şah Kartal) 32 0 32
126. Limosa limosa (Çamurçulluğu) 32 0 32
127. Chlidonias leucopterus (Akkanatlı Denizkırlangıcı) 32 0 32
128. Streptopelia turtur (Üveyik) 32 0 32
129. Calandrella brachydactyla (Bozkır Toygarı) 32 0 32
130. Turdus viscivorus (Ökse Ardıcı) 32 0 32
131. Sitta europaea (Sıvacı) 32 0 32
132. Lanius senator (Kızılbaşlı Örümcekkuşu) 32 0 32
133. Corvus frugilegus (Ekin Kargası) 32 0 32
134. Fringilla montifringilla (Dağ İspinozu) 32 0 32
135. Milvus migrans (Kara Çaylak) 31 0 31
136. Pluvialis apricaria (Altın Yağmurcun) 31 0 31
137. Tringa ochropus (Yeşil Düdükçün) 31 0 31
138. Calidris alba (Ak Kumkuşu) 31 0 31
139. Monticola saxatilis (Taşkızılı) 31 0 31
140. Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen) 31 0 31
141. Poecile palustris (Kayın Baştankarası) 31 0 31
142. Pica pica (Saksağan) 31 0 31
143. Haliaeetus albicilla (Akkuyruklu Kartal) 30 0 30
144. Pluvialis squatarola (Gümüş Yağmurcun) 30 0 30
145. Charadrius alexandrinus (Akça Yağmurkuşu) 30 0 30
146. Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu) 30 0 30
147. Luscinia megarhynchos (Bülbül) 30 0 30
148. Pastor roseus (Alasığırcık) 30 0 30
149. Falco vespertinus (Ala Doğan) 29 0 29
150. Alectoris chukar (Kınalı Keklik) 29 0 29
151. Larus armenicus (Van Gölü Martısı) 29 0 29
152. Cuculus canorus (Guguk) 29 0 29
153. Anthus trivialis (Ağaç İncirkuşu) 29 0 29
154. Oriolus oriolus (Sarıasma) 29 0 29
155. Petronia petronia (Kaya Serçesi) 29 0 29
156. Serinus pusillus (Kara İskete) 29 0 29
157. Porphyrio porphyrio (Sazhorozu) 28 0 28
158. Otus scops (İshakkuşu) 28 0 28
159. Jynx torquilla (Boyunçeviren) 28 0 28
160. Serinus serinus (Küçük İskete) 28 0 28
161. Emberiza cirlus (Bahçe Kirazkuşu) 28 0 28
162. Cygnus olor (Kuğu) 27 0 27
163. Aquila chrysaetos (Kaya Kartalı) 27 0 27
164. Falco subbuteo (Delice Doğan) 27 0 27
165. Irania gutturalis (Taşbülbülü) 27 0 27
166. Monticola solitarius (Gökardıç) 27 0 27
167. Spinus spinus (Karabaşlı İskete) 27 0 27
168. Coccothraustes coccothraustes (Kocabaş) 27 0 27
169. Emberiza citrinella (Sarı Kirazkuşu) 27 0 27
170. Emberiza caesia (Kızıl Kirazkuşu) 27 0 27
171. Gavia arctica (Karagerdanlı Dalgıç) 26 0 26
172. Microcarbo pygmeus (Küçük Karabatak) 26 0 26
173. Aythya nyroca (Pasbaş Patka) 26 0 26
174. Phasianus colchicus (Sülün) 26 0 26
175. Zapornia parva (Bataklık Suyelvesi) 26 0 26
176. Glareola pratincola (Bataklıkkırlangıcı) 26 0 26
177. Calidris temminckii (Sarıbacaklı Kumkuşu) 26 0 26
178. Delichon urbicum (Ev Kırlangıcı) 26 0 26
179. Cinclus cinclus (Derekuşu) 26 0 26
180. Turdus philomelos (Öter Ardıç) 26 0 26
181. Sylvia nisoria (Çizgili Ötleğen) 26 0 26
182. Sylvia atricapilla (Karabaşlı Ötleğen) 26 0 26
183. Loxia curvirostra (Çaprazgaga) 26 0 26
184. Oxyura leucocephala (Dikkuyruk) 25 0 25
185. Gyps fulvus (Kızıl Akbaba) 25 0 25
186. Charadrius hiaticula (Halkalı Yağmurkuşu) 25 0 25
187. Hydrocoloeus minutus (Küçük Martı) 25 0 25
188. Tachymarptis melba (Akkarınlı Ebabil) 25 0 25
189. Cecropis daurica (Kızıl Kırlangıç) 25 0 25
190. Anthus pratensis (Çayır İncirkuşu) 25 0 25
191. Iduna pallida (Ak Mukallit) 25 0 25
192. Tadorna tadorna (Suna) 24 0 24
193. Burhinus oedicnemus (Kocagöz, Çayır Balabanı) 24 0 24
194. Numenius arquata (Kervançulluğu) 24 0 24
195. Calidris ferruginea (Kızıl Kumkuşu) 24 0 24
196. Larus cachinnans (Hazar Martısı) 24 0 24
197. Alauda arvensis (Tarlakuşu) 24 0 24
198. Pycnonotus xanthopygos (Arapbülbülü) 24 0 24
199. Ficedula hypoleuca (Kara Sinekkapan) 24 0 24
200. Cettia cetti (Kamışbülbülü) 24 0 24
201. Spatula clypeata (Kaşıkgaga) 23 0 23
202. Hieraaetus pennatus (Küçük Kartal) 23 0 23
203. Halcyon smyrnensis (İzmir Yalıçapkını) 23 0 23
204. Dendrocopos major (Orman Alaca Ağaçkakanı) 23 0 23
205. Cercotrichas galactotes (Çalıbülbülü) 23 0 23
206. Sitta krueperi (Anadolu Sıvacısı) 23 0 23
207. Haematopus ostralegus (Poyrazkuşu) 22 0 22
208. Tringa erythropus (Kara Kızılbacak) 22 0 22
209. Thalasseus sandvicensis (Karagagalı Denizkırlangıcı) 22 0 22
210. Columba livia (Kaya Güvercini) 22 0 22
211. Tyto alba (Peçeli Baykuş) 22 0 22
212. Ceryle rudis (Alaca Yalıçapkını) 22 0 22
213. Prunella modularis (Dağbülbülü) 22 0 22
214. Regulus regulus (Çalıkuşu) 22 0 22
215. Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba) 21 0 21
216. Clanga clanga (Büyük Orman Kartalı) 21 0 21
217. Tringa stagnatilis (Bataklık Düdükçünü) 21 0 21
218. Columba palumbus (Tahtalı) 21 0 21
219. Strix aluco (Alaca Baykuş) 21 0 21
220. Caprimulgus europaeus (Çobanaldatan) 21 0 21
221. Riparia riparia (Kum Kırlangıcı) 21 0 21
222. Anthus cervinus (Kızılgerdanlı İncirkuşu) 21 0 21
223. Regulus ignicapillus (Sürmeli Çalıkuşu) 21 0 21
224. Sylvia rueppelli (Karaboğazlı Ötleğen) 21 0 21
225. Poecile lugubris (Akyanaklı Baştankara) 21 0 21
226. Corvus corax (Kuzgun) 21 0 21
227. Coturnix coturnix (Bıldırcın) 20 0 20
228. Recurvirostra avosetta (Kılıçgaga) 20 0 20
229. Gelochelidon nilotica (Nil Denizkırlangıcı) 20 0 20
230. Picus viridis (Yeşil Ağaçkakan) 20 0 20
231. Leiopicus medius (Ortanca Ağaçkakan) 20 0 20
232. Anthus campestris (Kır İncirkuşu) 20 0 20
233. Ficedula albicollis (Halkalı Sinekkapan) 20 0 20
234. Anas acuta (Kılkuyruk) 19 0 19
235. Limosa lapponica (Kıyı Çamurçulluğu) 19 0 19
236. Calidris canutus (Büyük Kumkuşu) 19 0 19
237. Dryobates minor (Küçük Ağaçkakan) 19 0 19
238. Ptyonoprogne rupestris (Kaya Kırlangıcı) 19 0 19
239. Acrocephalus schoenobaenus (Kındıra Kamışçını) 19 0 19
240. Sylvia crassirostris (Akgözlü Ötleğen) 19 0 19
241. Certhia brachydactyla (Bahçe Tırmaşıkkuşu) 19 0 19
242. Mareca penelope (Fiyu) 18 0 18
243. Ichthyaetus ichthyaetus (Büyük Karabaş Martı) 18 0 18
244. Prunella ocularis (Sürmeli Dağbülbülü) 18 0 18
245. Lanius nubicus (Maskeli Örümcekkuşu) 18 0 18
246. Phalacrocorax aristotelis (Tepeli Karabatak) 17 0 17
247. Cygnus cygnus (Ötücü Kuğu) 17 0 17
248. Mergellus albellus (Sütlabi) 17 0 17
249. Mergus serrator (Tarakdiş) 17 0 17
250. Falco eleonorae (Ada Doğanı) 17 0 17
251. Sternula albifrons (Akalınlı Denizkırlangıcı) 17 0 17
252. Chlidonias niger (Kara Denizkırlangıcı) 17 0 17
253. Apus apus (Ebabil) 17 0 17
254. Luscinia luscinia (Benekli Bülbül) 17 0 17
255. Ficedula parva (Küçük Sinekkapan) 17 0 17
256. Acridotheres tristis (Çiğdeci) 17 0 17
257. Pyrrhula pyrrhula (Şakrak) 17 0 17
258. Anser anser (Boz Kaz) 16 0 16
259. Accipiter brevipes (Yoz Atmaca) 16 0 16
260. Accipiter gentilis (Çakırkuşu) 16 0 16
261. Rallus aquaticus (Sukılavuzu) 16 0 16
262. Psittacula krameri (Yeşil Papağan) 16 0 16
263. Turdus torquatus (Boğmaklı Ardıç) 16 0 16
264. Turdus iliacus (Kızıl Ardıç) 16 0 16
265. Cisticola juncidis (Yelpazekuyruk) 16 0 16
266. Puffinus yelkouan (Yelkovan) 15 0 15
267. Circus macrourus (Bozkır Delicesi) 15 0 15
268. Larus marinus (Büyük Karasırtlı Martı) 15 0 15
269. Hydroprogne caspia (Hazar Denizkırlangıcı) 15 0 15
270. Alaudala rufescens (Çorak Toygarı) 15 0 15
271. Turdus pilaris (Tarla Ardıcı) 15 0 15
272. Sylvia cantillans (Bıyıklı Ötleğen) 15 0 15
273. Pyrrhocorax pyrrhocorax (Kırmızıgagalı Dağkargası) 15 0 15
274. Mareca strepera (Boz Ördek) 14 0 14
275. Falco columbarius (Boz Doğan) 14 0 14
276. Porzana porzana (Benekli Suyelvesi) 14 0 14
277. Phylloscopus sibilatrix (Orman Çıvgını) 14 0 14
278. Cygnus columbianus (Küçük Kuğu) 13 0 13
279. Aythya marila (Karabaş Patka) 13 0 13
280. Stercorarius parasiticus (Korsanmartı) 13 0 13
281. Pyrrhocorax graculus (Sarıgagalı Dağkargası) 13 0 13
282. Anser albifrons (Sakarca) 12 0 12
283. Somateria mollissima (Pufla) 12 0 12
284. Calidris falcinellus (Sürmeli Kumkuşu) 12 0 12
285. Psittacula eupatria (İskender Papağanı) 12 0 12
286. Lanius excubitor (Büyük Örümcekkuşu) 12 0 12
287. Xenus cinereus (Terek Düdükçünü) 11 0 11
288. Columba oenas (Gökçe Güvercin) 11 0 11
289. Picus canus (Küçük Yeşil Ağaçkakan) 11 0 11
290. Branta ruficollis (Sibirya Kazı) 10 0 10
291. Lymnocryptes minimus (Küçük Suçulluğu) 9 0 9
292. Phalaropus lobatus (Deniz Düdükçünü) 9 0 9
293. Apus pallidus (Boz Ebabil) 9 0 9
294. Dendrocopos leucotos (Aksırtlı Ağaçkakan) 9 0 9
295. Locustella luscinioides (Bataklık Kamışçını) 9 0 9
296. Ficedula semitorquata (Alaca Sinekkapan) 8 0 8
297. Phoenicoparrus minor (Küçük Flamingo) 7 0 7
298. Hippolais olivetorum (Zeytin Mukallidi) 6 0 6
299. Anser fabalis (Tarla Kazı) 5 0 5
300. Melanitta nigra (Kara Ördek) 5 0 5
301. Ichthyaetus audouinii (Ada Martısı) 5 0 5
302. Clangula hyemalis (Telkuyruk) 4 0 4
303. Aquila fasciata (Tavşancıl) 4 0 4