Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix) 52 0 52
2. Yeşil Kertenkele (Lacerta viridis) 45 0 45
3. Tosbağa (Testudo graeca) 44 0 44
4. Su Yılanı (Natrix tessellata) 37 0 37
5. Trabzon Kertenkelesi (Darevskia rudis) 34 0 34
6. Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) 32 0 32
7. Hazer Yılanı (Dolichophis caspius) 26 0 26
8. Duvar Kertenkelesi (Podarcis muralis) 22 0 22
9. Yılan Kertenkele (Anguis fragilis) 14 0 14
10. Trakya Kertenkelesi (Podarcis taurica) 10 0 10