Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Teşhis için yetersiz fotoğraf 247 0 247
2. Rosa canina (kuşburnu) 33 0 33
3. Arbutus unedo (Kocayemiş) 20 0 20
4. Mespilus germanica (muşmula) 16 0 16
5. Humulus lupulus (Şerbetçiotu) 12 0 12
6. Sorbus torminalis var. torminalis (pitlicen) 12 0 12
7. Castanea sativa (kestane) 10 0 10
8. Cornus sanguinea (Kiren) 9 0 9
9. Viburnum opulus (Gilaburu) 8 0 8
10. Fagus orientalis (Kayın) 8 0 8
11. Quercus pubescens (Tüylü meşe) 8 0 8
12. Prunus spinosa (Çakal eriği) 8 0 8
13. Tilia rubra subsp. caucasica (Felamur) 5 0 5
14. Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Anadolu Dişbudağı) 3 0 3