Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Buteo buteo (Şahin) 114 0 114
2. Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu) 112 0 112
3. Buteo rufinus (Kızıl Şahin) 106 0 106
4. Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan) 102 0 102
5. Circus aeruginosus (Saz Delicesi) 86 0 86
6. Athene noctua (Kukumav) 80 0 80
7. Saxicola rubicola (Taşkuşu) 80 0 80
8. Alcedo atthis (Yalıçapkını) 78 0 78
9. Chroicocephalus ridibundus (Karabaş Martı) 77 0 77
10. Merops apiaster (Arıkuşu) 75 0 75
11. Motacilla alba (Ak Kuyruksallayan) 74 0 74
12. Erithacus rubecula (Kızılgerdan) 73 0 73
13. Fringilla coelebs (İspinoz) 73 0 73
14. Ciconia ciconia (Leylek) 68 0 68
15. Passer domesticus (Serçe) 68 0 68
16. Ardea cinerea (Gri Balıkçıl) 67 0 67
17. Galerida cristata (Tepeli Toygar) 66 0 66
18. Phoenicurus ochruros (Kara Kızılkuyruk) 66 0 66
19. Emberiza calandra (Tarla Kirazkuşu) 66 0 66
20. Carduelis carduelis (Saka) 65 0 65
21. Sturnus vulgaris (Sığırcık) 64 0 64
22. Larus michahellis (Gümüş Martı) 63 0 63
23. Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl) 60 0 60
24. Motacilla flava (Sarı Kuyruksallayan) 60 0 60
25. Phylloscopus collybita (Çıvgın) 59 0 59
26. Parus major (Büyük Baştankara) 58 0 58
27. Podiceps cristatus (Bahri) 57 0 57
28. Hirundo rustica (Kırlangıç) 57 0 57
29. Fulica atra (Sakarmeke) 55 0 55
30. Upupa epops (İbibik) 55 0 55
31. Muscicapa striata (Benekli Sinekkapan) 53 0 53
32. Charadrius dubius (Halkalı Küçük Yağmurkuşu) 51 0 51
33. Plegadis falcinellus (Çeltikçi) 50 0 50
34. Ciconia nigra (Kara Leylek) 49 0 49
35. Chloris chloris (Florya) 49 0 49
36. Falco tinnunculus (Kerkenez) 48 0 48
37. Phalacrocorax carbo (Karabatak) 47 0 47
38. Podiceps nigricollis (Karaboyunlu Batağan) 46 0 46
39. Tringa glareola (Orman Düdükçünü) 46 0 46
40. Oenanthe isabellina (Boz Kuyrukkakan) 45 0 45
41. Cyanistes caeruleus (Mavi Baştankara) 45 0 45
42. Turdus merula (Karatavuk) 44 0 44
43. Circaetus gallicus (Yılan Kartalı) 43 0 43
44. Sitta neumayer (Kaya Sıvacısı) 43 0 43
45. Garrulus glandarius (Alakarga) 43 0 43
46. Ardea purpurea (Erguvani Balıkçıl) 42 0 42
47. Passer montanus (Ağaç Serçesi) 42 0 42
48. Actitis hypoleucos (Dere Düdükçünü) 41 0 41
49. Troglodytes troglodytes (Çitkuşu) 41 0 41
50. Anas platyrhynchos (Yeşilbaş) 40 0 40
51. Accipiter nisus (Atmaca) 40 0 40
52. Grus grus (Turna) 40 0 40
53. Gallinula chloropus (Sutavuğu) 40 0 40
54. Corvus cornix (Leş Kargası) 40 0 40
55. Emberiza schoeniclus (Bataklık Kirazkuşu) 40 0 40
56. Tachybaptus ruficollis (Küçük Batağan) 39 0 39
57. Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı) 39 0 39
58. Motacilla cinerea (Dağ Kuyruksallayanı) 39 0 39
59. Periparus ater (Çam Baştankarası) 39 0 39
60. Ardea alba (Büyük Akbalıkçıl) 38 0 38
61. Phylloscopus trochilus (Söğütbülbülü) 38 0 38
62. Aythya ferina (Elmabaş Patka) 37 0 37
63. Chroicocephalus genei (İncegagalı Martı) 37 0 37
64. Botaurus stellaris (Balaban) 36 0 36
65. Dendrocopos syriacus (Alaca Ağaçkakan) 36 0 36
66. Pernis apivorus (Arışahini) 35 0 35
67. Circus cyaneus (Gökçe Delice) 35 0 35
68. Calidris pugnax (Dövüşkenkuş) 35 0 35
69. Streptopelia decaocto (Kumru) 35 0 35
70. Spilopelia senegalensis (Küçük Kumru) 35 0 35
71. Remiz pendulinus (Çulhakuşu) 35 0 35
72. Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını) 34 0 34
73. Netta rufina (Macar Ördeği) 33 0 33
74. Calidris minuta (Küçük Kumkuşu) 33 0 33
75. Aegithalos caudatus (Uzunkuyruklu Baştankara) 33 0 33
76. Spatula querquedula (Çıkrıkçın) 32 0 32
77. Aquila heliaca (Şah Kartal) 32 0 32
78. Chlidonias leucopterus (Akkanatlı Denizkırlangıcı) 32 0 32
79. Calandrella brachydactyla (Bozkır Toygarı) 32 0 32
80. Corvus frugilegus (Ekin Kargası) 32 0 32
81. Milvus migrans (Kara Çaylak) 31 0 31
82. Pluvialis apricaria (Altın Yağmurcun) 31 0 31
83. Pica pica (Saksağan) 31 0 31
84. Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu) 30 0 30
85. Luscinia megarhynchos (Bülbül) 30 0 30
86. Cuculus canorus (Guguk) 29 0 29
87. Anthus trivialis (Ağaç İncirkuşu) 29 0 29
88. Oriolus oriolus (Sarıasma) 29 0 29
89. Petronia petronia (Kaya Serçesi) 29 0 29
90. Emberiza cirlus (Bahçe Kirazkuşu) 28 0 28
91. Falco subbuteo (Delice Doğan) 27 0 27
92. Microcarbo pygmeus (Küçük Karabatak) 26 0 26
93. Aythya nyroca (Pasbaş Patka) 26 0 26
94. Delichon urbicum (Ev Kırlangıcı) 26 0 26
95. Turdus philomelos (Öter Ardıç) 26 0 26
96. Tachymarptis melba (Akkarınlı Ebabil) 25 0 25
97. Anthus pratensis (Çayır İncirkuşu) 25 0 25
98. Alauda arvensis (Tarlakuşu) 24 0 24
99. Columba livia (Kaya Güvercini) 22 0 22
100. Tyto alba (Peçeli Baykuş) 22 0 22
101. Prunella modularis (Dağbülbülü) 22 0 22
102. Tringa stagnatilis (Bataklık Düdükçünü) 21 0 21
103. Anthus cervinus (Kızılgerdanlı İncirkuşu) 21 0 21
104. Corvus corax (Kuzgun) 21 0 21
105. Picus viridis (Yeşil Ağaçkakan) 20 0 20
106. Phalacrocorax aristotelis (Tepeli Karabatak) 17 0 17
107. Ficedula parva (Küçük Sinekkapan) 17 0 17